CAO Gehandicaptenzorg 2019-2021

  1. De werknemer wordt op het bij 0 functiejaren vermelde bedrag uit die schaal, dan wel, indien zijn al dan niet elders verkregen ervaring daartoe aanleiding geeft, op een hoger bedrag uit die schaal ingeschaald.

  2. De werknemer van 23 jaar en ouder die wordt ingeschaald in een inpassingsnummer lager dan het minimumloon, wordt na maximaal één jaar ingeschaald op het eerstvolgende inpassingsnummer binnen de schaal boven het minimumloon.