CAO Gehandicaptenzorg 2019-2021

  1. Werknemers die op 31 december van een kalenderjaar in dienst zijn bij de werkgever ontvangen van deze werkgever over dat kalenderjaar een eindejaarsuitkering. De hoogte van deze eindejaarsuitkering bedraagt 7,05% van het feitelijk verdiende salaris bij de werkgever in de periode van 1 januari tot en met 31 december van het betreffende kalenderjaar. Het feitelijk verdiende salaris bij de werkgever is het salaris zoals bedoeld in artikel 1:1 sub d. Per december 2019 wordt de eindejaarsuitkering verhoogd tot 8,33% van het feitelijk verdiende salaris bij de werkgever (artikel 1:1 sub d) in de periode van 1 januari tot en met 31 december van het betreffende kalenderjaar.

  2. Indien de arbeidsovereenkomst van de werknemer eindigt vóór 31 december heeft de werknemer recht op een eindejaarsuitkering over het tot dan toe bij de werkgever genoten feitelijk verdiende salaris van het betreffende kalenderjaar.

  3. Voor de toepassing van dit artikel geldt dat de werknemer over het feitelijk verdiende salaris in enig kalenderjaar éénmaal recht heeft op eindejaarsuitkering.

    Toelichting VGN op recht op een eindejaarsuitkering

    Toelichting VGN op hoogte eindejaarsuitkering

    Toelichting VGN op tijdstip van uitbetalen eindejaarsuitkering