CAO Gehandicaptenzorg 2019-2021

Hoofdstuk 8: Vakantie en verlof

Artikel 8:17 Overige verlofmogelijkheden

De werkgever kan aan de werknemer betaald of onbetaald verlof verlenen in verband met overige bijzondere gebeurtenissen die niet in de CAO staan genoemd, zulks ter beoordeling van de werkgever.

Toelichting VGN op overig verlof