CAO Gehandicaptenzorg 2019-2021

Hoofdstuk 8: Vakantie en verlof

Artikel 8:9 Opname in kalenderjaar

De vakantie dient in de regel in het desbetreffende kalenderjaar te worden opgenomen. In uitzonderlijke situaties kunnen werkgever en werknemer in overleg besluiten hiervan af te wijken.

Toelichting VGN op opname in kalenderjaar