CAO Gehandicaptenzorg 2019-2021

Hoofdstuk 9: Kostenvergoedingen

Artikel 9:10 Contributie beroepsverenigingen

De werknemer die lid is van een bij de FBZ aangesloten beroepsvereniging zoals genoemd in de preambule van de CAO, die aantoonbaar voor de branche gehandicaptenzorg beroepsinhoudelijke activiteiten ontplooit en ontwikkelt, ontvangt daarvoor van de werkgever een jaarlijkse bijdrage in de contributie van ten minste 75% tot een maximum van € 100,- bruto.

Toelichting VGN op contributie beroepsverenigingen