CAO Gehandicaptenzorg 2019-2021

Hoofdstuk 9: Kostenvergoedingen

Artikel 9:11 Vergoeding Verklaring Omtrent het Gedrag in het kader van preventie seksueel misbruik

De werkgever vergoedt aan de gerede eindkandidaat in een sollicitatieprocedure de legeskosten van een verklaring omtrent het gedrag1, indien de werkgever de kandidaat verzocht heeft een dergelijke verklaring aan te vragen en te overleggen.


1De hoogte van de legeskosten zijn te vinden op www.rijksoverheid.nl 

Toelichting VGN op verklaring omtrent gedrag