CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024

Hoofdstuk 6: Arbeidsduur en werktijden

Artikel 6:5 Jaarurensystematiek en ziekte/arbeidsongeschiktheid

  1. Indien de werknemer zijn arbeid ten gevolge van ziekte/arbeidsongeschiktheid niet verricht, wordt het aantal doorbetaalde ziekte-uren gebaseerd op het overeengekomen arbeidspatroon.

  2. Wanneer geen arbeidspatroon is overeengekomen, geldt de gemiddelde contractuele arbeidsduur.

  3. Indien de werknemer haar arbeid ten gevolge van zwangerschaps- en bevallingsverlof niet verricht, geldt de gemiddelde contractuele arbeidsduur.

Toelichting VGN op wat gebeurt er met het arbeidspatroon bij (langdurige) ziekte?

Toelichting VGN op wat gebeurt er met het arbeidspatroon gedurende het zwangerschapsverlof?

Toelichting VGN op handreiking en infographic jaarurensystematiek

Toelichting VGN op jaarurensystematiek en feestdagen