CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024

Hoofdstuk 8: Vakantie en verlof

Artikel 8:13 Onbetaald verlof in verband met bijzondere gebeurtenissen

De werkgever geeft de werknemer voor de hierna genoemde gebeurtenissen onbetaald verlof:
 

  1. verhuizing van de werknemer;
  2. huwelijksaangifte van de werknemer;
  3. het doen van aangifte van geregistreerd partnerschap;
  4. het verlijden van een notariële akte waarmee een ongehuwd samenlevingsverband wordt vastgelegd;
  5. het als lid bijwonen van vergaderingen van Provinciale Staten, Gemeenteraad, Gewestraad of Waterschap;
  6. het voorbereiden van een aangegeven examen in de opleidingsovereenkomst voor een opleiding als bedoeld in artikel 5:1: maximaal 4 halve dagen of 2 hele dagen per jaar direct voorafgaand aan het examen.