CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024

8A Balansfaciliteiten

Afbouw Carrière (van toepassing per 1 juli 2022)

 • 8A:10 Afbouw Carrière

  De regeling Afbouw Carrière geeft de werknemer de mogelijkheid om voorafgaand aan de AOW-gerechtigde leeftijd gedurende een periode van maximaal 3 jaar minder te gaan werken, ten einde mentaal en fysiek in balans te blijven en van waarde te blijven voor de organisatie en collega's. Uitgangspunt van de regeling Afbouw Carrière is dat werkgever en werknemer samen investeren.
 • 8A:11 Voorwaarden

  De werknemer die voldoet aan de gestelde eisen kan in een periode van maximaal 3 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd gebruik maken van de regeling Afbouw Carrière. Voorwaarden voor deelname zijn:
 • 8A:12 Deelname

  Bij deelname aan de regeling Afbouw Carrière geldt het volgende:
 • 8A:13 Afwijkingen en maatwerk

  De regeling Afbouw Carrière is een minimumregeling.