CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024

8A Balansfaciliteiten

8A:10 Afbouw Carrière

  1. De regeling Afbouw Carrière geeft de werknemer de mogelijkheid om voorafgaand aan de AOW-gerechtigde leeftijd gedurende een periode van maximaal 3 jaar minder te gaan werken, ten einde mentaal en fysiek in balans te blijven en van waarde te blijven voor de organisatie en collega's. 

  2. Uitgangspunt van de regeling Afbouw Carrière is dat werkgever en werknemer samen investeren. 

  3. De regeling Afbouw Carrière geldt voor de looptijd van de CAO. De werknemer kan derhalve instromen in de regeling tot en met 31 december 2024, en de regeling blijft vervolgens op de werknemer van toepassing voor de individueel overeengekomen duur. Is op 1 januari 2025 de 'even ietsje minder regeling' nog niet van kracht, dan kan de werknemer instromen in de regeling Afbouw Carrière tot het moment dat de 'even ietsje minder regeling' van kracht wordt, maar uiterlijk tot en met 31 december 2025.

Toelichting VGN op regeling afbouw carrière