CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024

8A Balansfaciliteiten

8A:11 Voorwaarden

  1. De werknemer die voldoet aan de gestelde eisen kan in een periode van maximaal 3 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd gebruik maken van de regeling Afbouw Carrière. 

  2. Voorwaarden voor deelname zijn: 

    1. De werknemer heeft op het moment van de gewenste ingangsdatum een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die (gemiddeld) tenminste 24 uur per week bedraagt en de werknemer is op dat moment tenminste 10 jaren aaneengesloten bij de werkgever werkzaam in een direct cliëntgebonden functie en 15 jaar in de gehandicaptenzorg in een direct cliëntgebonden functie (begeleiden, behandelen, verzorgen en verplegen).

    2. De deelname heeft niet als gevolg dat de werknemer door gebruik van de regeling Afbouw Carrière in combinatie met bestaande andere regelingen of instrumenten uit het HR-beleid van de organisatie, feitelijk minder dan 50% van zijn oorspronkelijke contractomvang gaat werken. 

    3. De werknemer is niet al verminderd inzetbaar als gevolg van een re-integratieplan bij ziekte of op basis van een WAO- of WIA-beslissing van het UWV.

  3. Voorafgaand aan de regeling Afbouw Carrière neemt de werknemer het tot dan toe gespaarde PBL/Balansverlof in tijd op tenzij de werkgever en werknemer anders overeenkomen. 

Toelichting VGN op opname balansverlof voorafgaande aan de regeling afbouw carrière