CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024

8A Balansfaciliteiten

8A:3 Opname Balansverlof

 1. Opname van het Balansverlof gebeurt naar eigen inzicht van de werknemer, in acht nemende de afstemming zoals bedoeld in artikel 8A:2 lid 2 met toepassing van het volgende: 

  • opname gebeurt op basis van first in-first out;

  • bij substantiële opname van Balansverlof dient de werknemer ten minste vier maanden voor het tijdstip van de ingang van het verlof een schriftelijk verzoek in bij de werkgever; 

  • indien geen sprake is van een substantiële opname van Balansverlof dient de werknemer zijn schriftelijk verzoek op een redelijke termijn in; 

  • de werkgever willigt het verzoek om opname in tenzij een zwaarwegend bedrijfsbelang zich daartegen verzet, waardoor het belang van de werknemer daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken. 
    

 2. Bij samenloop van Balansverlof-tijdopname en ziekte wordt het Balansverlof opgeschort voor de duur van de ziekte. De werkgever en de werknemer maken een nieuwe afspraak over de einddatum van het verlof. Op verzoek van de werkgever overlegt de werknemer aan de werkgever een doktersverklaring.
   
 3. Indien de werknemer Balansverlof opneemt ten behoeve van een oriëntatie op zijn beroep/loopbaan en/of persoonlijke ontwikkeling, worden deze uren vermeerderd met 20%. 

Toelichting VGN op opnemen balansverlof

Toelichting VGN op opname balansverlof en ziekte

Toelichting VGN op opname balansverlof t.b.v. oriëntatie op beroep/loopbaan en/of persoonlijke ontwikkeling

Toelichting VGN op meer informatie balansfaciliteiten