CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024

8A Balansfaciliteiten

8A:4 Geheel of gedeeltelijk sparen bij de werkgever (tijdsparen)

  1. Het Balansverlof kan geheel of gedeeltelijk in tijd worden gespaard bij de werkgever. 

  2. Het Balansverlof uit enig kalenderjaar kan maximaal tien jaar waardevast worden gespaard tegen de waarde van het actuele uurloon. 

  3. Indien de werknemer het Balansverlof (gedeeltelijk) niet heeft opgenomen in de periode van tien jaar, wordt het Balansverlof na afloop van de indexatietermijn aan het eind van het kalenderjaar uitbetaald. 

  4. In afwijking van lid 3 komen de werkgever en de werknemer, indien de werknemer dit wenst, anders overeen op basis van een gemotiveerd voorstel van de werknemer in het kader van zijn duurzame inzetbaarheid.  

Toelichting VGN op indexatietermijn balansverlof

Toelichting VGN op meer informatie balansfaciliteiten