CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024

Hoofdstuk 9: Kostenvergoedingen

Artikel 9:10 Contributie beroepsverenigingen

  1. De werknemer die lid is van een bij de FBZ aangesloten beroepsvereniging zoals genoemd in de preambule van de CAO, die aantoonbaar voor de branche gehandicaptenzorg beroepsinhoudelijke activiteiten ontplooit en ontwikkelt, ontvangt daarvoor van de werkgever een jaarlijkse bijdrage in de contributie van ten minste 75% tot een maximum van € 100,- bruto. De vergoeding wordt per 1 januari 2022 verhoogd naar € 150,- bruto per lidmaatschap en geldt voor maximaal 2 lidmaatschappen per werknemer. 
  2. De vergoeding uit lid 1 geldt per 1 januari 2022 ook voor de contributie van de NVAVG.