CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024

Hoofdstuk 9: Kostenvergoedingen

Artikel 9:4 Kost en inwoning

De werkgever treft in overleg met de ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging een regeling ten aanzien van het verstrekken van kost en inwoning aan de werknemer door de werkgever.

Toelichting VGN op eigen regeling