CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024

Hoofdstuk 9: Kostenvergoedingen

Artikel 9:8 Werkgeversbijdrage Ziektekostenregeling IZZ

  1. De werknemer ontvangt een werkgeversbijdrage in de premie voor het aanvullende pakket “IZZ Zorg voor de Zorg” voor zichzelf en voor zijn eventueel meeverzekerde echtgenoot/echtgenote of relatiepartner.

  2. De hoogte van de werkgeversbijdrage wordt vastgesteld door partijen bij deze CAO en bedraagt € 13,67 bruto per maand.

  3. Vanaf 1 januari 2020 zijn lid 1 en 2 alleen nog van toepassing op de werknemer die in 2019 een werkgeversbijdrage in de premie voor het aanvullende pakket “IZZ Zorg voor de Zorg” ontvangt en deze aanvullende IZZ-verzekering na 2019 voortzet.

  4. Dit artikel vervalt per 1 januari 2022.