Nieuws van leden

Actueel
 1. De gehandicaptensector kampt met een personeelstekort, een hoog ziekteverzuim en hoge werkdruk. Daardoor staat de zorg onder druk. De ondernemingsraden van zorgorganisaties Daelzicht en Dichterbij trekken aan de bel. In een manifest en petitie roepen zij alle partijen op tot een snelle en actieve samenwerking om de problemen op te lossen. 

  Zorgmedewerker omarmt glimlachende client
 2. Drs. Karel Verweij nieuwe voorzitter

  Nieuws van leden

  Drs. Karel Verweij treedt op 15 juli 2019 aan als voorzitter Raad van Bestuur van Pluryn. Hij neemt daarmee de taken over van aftredend voorzitter Rob de Jong die na bijna 30 jaar
  bestuurderschap met pensioen gaat.

  Portret foto Karel Verweij bestuurslid Pluryn
 3. Verschillende teams in dezelfde organisatie doorlopen de VeiligPlus-aanpak. Bij het ene team gaat dat een stuk makkelijker dan bij het andere. Waar ligt dat aan? Rob Besselink, directeur van Zorggroep Triade, constateert dat het veel te maken heeft met de fase van teamontwikkeling. Is het team goed ontwikkeld, dan kan de invoering vlot gaan. Als een team zich nog moet vormen, is dat lastiger. Terwijl zo’n team juist gebaat is bij de VeiligPlus-aanpak, doordat deze de onderlinge dialoog op gang brengt. Wat kunnen andere organisaties leren van die ervaring?

 4. Paula Sterkenburg is benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Mensen met een visuele, of visuele en verstandelijke beperking; sociale relaties & ICT’ aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De leerstoel verbindt twee zorggebieden: de zorg voor mensen met een visuele beperking en die voor mensen met een visuele én verstandelijke beperking. 

  paulasterkenburg
 5. Cordaan en Jellinek hebben een app ontwikkeld die begeleiders van cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB) helpt omgaan met verslaving. In de app staan concrete handelingsrichtlijnen voor de dagelijkse praktijk.

 6. Het gat in de arbeidsmarkt is een stuk kleiner gemaakt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In elk geval in de horeca, nadat meester-kok Robert Kranenborg en stichting Philadelphia hun krachten hebben gebundeld. Als deelnemer van het leer- en werktraject "Word kok/keukenasstistent" ben je verzekerd van een werkstage of baan van zes maanden in een gerenommeerd horecabedrijf met ondersteuning van jobcoach.

  robertkranenborg
 7. Op dinsdag 25 september won Pluryn de Nationale HR Zorg Award van FWG Progressional People voor het omscholingstraject waarmee zij-instromers vanuit uiteenlopende sectoren verkort opgeleid worden om in de gehandicaptensector aan de slag te gaan. Dit traject was volgens de jury de beste bijdrage aan werkplezier in de zorg.

 8. Kentalis opent de TOSfabriek

  Nieuws van leden

  Niets over ons, zonder ons. Vanuit dat motto heeft Kentalis op 28 juni 2018 de TOSfabriek geopend voor mensen met Taalontwikkelingsstoornissen. In de TOSfabriek komen leren en werken samen. Jongeren met TOS volgen een opleiding tot ervaringswerken en krijgen daarna een participatiebaan voor een jaar. Twee tot vijf procent van alle Nederlanders heeft TOS. "Je wordt met de taalontwikkelingsstoornis geboren. Je hebt dan heel veel moeite met het begrijpen en uiten van de eigen taal. Grammatica en woordenschat vormen dan een groot probleem", zegt projectleider Jet Isarin.