Nieuws

Impressie ledenbijeenkomst Medisch Generalistische Zorg

15 juni 2021

Op 3 juni vond de derde ledenbijeenkomst plaats over de samenwerking en organisatie van medisch generalistische zorg voor mensen met een beperking. Tijdens deze bijeenkomst is stilgestaan bij de stand van zaken van de acties die in het kader van het convenant Medisch Generalistische zorg zijn afgesproken. Daarna is in deelsessies een aantal goede voorbeelden en dilemma’s in de samenwerking rond medisch generalistische zorg besproken.

Ledenbijeenkomst

Stand van zaken convenant

In het convenant Randvoorwaarden en facilitering medisch generalistische zorg is afgesproken welke acties de betrokken partijen ondernemen om de toegang tot deze zorg te verbeteren. Plenair is eerst een algemeen overzicht gegeven van de stand van zaken van deze acties. Saskia van Eck van de NVAVG heeft vervolgens een toelichting gegeven op het project arbeidsmarktstrategie AVG dat zij zijn gestart. In de bijlage vindt u de presentatie van beide onderdelen met doorverwijzingen en de uitkomsten van de mentimeter-vragen.

Deelsessies

In de deelsessies zijn in kleinere groepjes goede voorbeelden en dilemma’s besproken rond medisch generalistische zorg. Onder het overzicht met de deelsessies, kunt een impressie van de betreffende deelsessie downloaden. 

  • Deelsessie 1 - Dichterbij: Nauwe samenwerking tussen AVG's, praktijkverpleegkundige en begeleiders door Anuschka van Creij, manager expertise Dichterbij
  • Deelsessie 2 - Novicare - SWZ: Samenwerking tussen huisarts, AVG en VS op basis van kader Verpleegkundig specialist door Chantal Dielis, Verpleegkundig Specialist Novicare & Jody Cath, Bestuurder SWZ Zorg
  • Deelsessie 3 - Odion: Rol van specialist ouderenzorg bij mensen met een lichamelijke beperking en NAH door Marjolein Vegers, Specialist ouderengeneeskunde en arts Odion
  • Deelsessie 4 - Gemiva-SVG Groep: Knelpunt: huisartsen willen geen huisartsenzorg leveren door Greet de Wit, manager Behandeling & Ondersteuning Gemiva-SVG Groep
  • Deelsessie 5 - Novicare: De oprichting en ontwikkeling van een zelfstandige (medische) behandeldienst door Jet Wiechers, Directeur Novicare & Michiel Vermaak, AVG Novicare
  • Deelsessie 6 - V&VN: Wat doen verpleegkundig specialisten in de gehandicaptenzorg door Sandra de Wit, Verpleegkundig Specialist De Zijlen en platform verpleegkundig specialisten V&VN
  • Deelsessie 7 - 's Heeren Loo: Redesign Medische zorg in Zeeland door Matthijs Klok, Innovator 's Heeren Loo & Lana Klok, Zorginnovator en ontwerper, 's Heeren Loo
  • Deelsessie 8 - Zuidwester: Organisatie van huisartsenzorg door Jeanette Jongsma, manager expertise bij Zuidwester

Vervolg

Uit een inventarisatie is gebleken dat er behoefte is aan meer uitwisseling door middel van een digitaal platform. De VGN gaat aan de slag om dit te faciliteren. Daarnaast blijft de VGN goede voorbeelden verzamelen die andere organisaties kunnen inspireren om te werken aan randvoorwaarden en facilitering van MGZ.

Impressies van de deelsessies

Presentaties

Deze pagina is een onderdeel van: