Nieuws

Stand van zaken convenant medisch generalistische zorg

19 juli 2021

Ruim een half jaar geleden ondertekenden de VGN en 7 andere partijen het convenant Randvoorwaarden en facilitering medisch generalistische zorg voor mensen met een beperking. Hoewel sommige acties vanwege corona vertraging hebben opgelopen, zijn de verschillende deelnemers aan de slag gegaan met de afgesproken acties. Wij presenteren hier de voortgang.

getekend verslag ondertekend convenant mgz
Symbolisch ondertekend verslag van het convenant Medisch Generalistische Zorg voor mensen met een beperking

Overzicht van de acties

In bijgaand overzicht is te zien welke acties uit het convenant zijn opgepakt door alle partijen. Op de themapagina ‘Gezondheid’ vindt u een aantal van de acties die de VGN heeft uitgevoerd:

De VGN gaat de komende tijd verder met de actiepunten en zal met de input vanuit de bijeenkomsten verder uitwerken waar we de leden mee kunnen ondersteunen.

In de komende maanden wordt door de academische werkplaats sterker op eigen benen in 2 regio’s verkennend onderzoek gedaan naar de voortgang van de acties. De uitkomsten worden in het najaar gepubliceerd.

Portretfoto van Biance Roos
Wil je meer weten?
Neem contact op met Bianca Roos

Deze pagina is een onderdeel van: