Nieuws

Terugblik Congres Toekomstagenda zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking

29 maart 2024

Tijdens het landelijk congres over toekomstbestendige zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking verzorgde de VGN meerdere workshops. Het congres, georganiseerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, vond 25 maart plaats in het Beatrix Theater Utrecht. Het thema: je hebt ieders talent nodig om een gemeenschap te bouwen.

Je hebt ieders talent nodig om een gemeenschap te bouwen

Dagvoorzitter Joost Hoebink nam de deelnemers mee langs de ingezette acties en mijlpalen om de gehandicaptenzorg toekomstbestendig te maken. Key-note sprekers waren Niek van den Adel over veerkracht, Jonathan Maas over zijn broer Manuel en Alice Schippers over Inclusief besturen. Ook Conny Helder, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport was aanwezig. 

Het thema talent stond centraal: Door elkaars talent te (h)erkennen en krachten te bundelen, maken we de weg vrij voor vernieuwing. Zo werken we gezamenlijk aan een samenleving waarin iedereen naar wens en vermogen meedoet.

Een groot gedeelte van de dag bestond uit workshops, waarvan er verschillende werden gegeven door beleidsadviseurs van de VGN.

Workshop: Complexe zorg is (team)topsport! 

Wat hebben topsport en de complexe gehandicaptenzorg met elkaar gemeen? Vanuit de VGN verkende beleidsadviseur Jessica Hendriks het afgelopen jaar de parallellen. Dit gebeurde samen met oud-topsporters die nu in de complexe zorg werken. Rode draad: het belang van goed leiderschap. En een van de dingen die in de complexe zorg nog wel beter kan, is de aandacht voor herstel. Tijdens een workshop vertelde ze hier meer over.

Yorick de Lange van Baseline Sport en Talent Management (co-leider van de workshop) lichtte een tipje van de sluier op van de trainingen die hij geeft aan o.a. teams in de gehandicaptenzorg. In zijn trainingen komen deze twee werelden al samen; vanuit topsport-principes gaat hij aan de slag met teams om professionals en teamleiders te leren hoe je je eigen krachten beter kunt inzetten en hoe je onderlinge verbinding in een team versterkt.

Binnenkort volgt een uitgebreidere publicatie van dit traject op de website van de VGN.

Samen doen we het anders – de toekomst van werken in de gehandicaptenzorg

In de workshop Samen doen we het anders nam Maarten Hüttner, beleidsadviseur bij de VGN, de deelnemers mee in de zoektocht naar oplossingen voor de arbeidsmarkt: 'Als we willen dat mensen met een beperking ook in de toekomst een betekenisvol leven kunnen leiden, moeten we nu nadenken over oplossingen en vooral daarmee gaan oefenen. Meer dan voorheen zullen we netwerk- en relatiegericht gaan werken.' Dit betekent dat beroepsmatige zorgverleners vaker een team gaan vormen met iemands persoonlijke netwerk (een ouder, een buur, een lokale ondernemer, enzovoorts). Naar aanleiding van een animatievideo over het onderwerp ontstond een mooi gesprek. Sieta Jilderda, projectleider Informele Zorg bij Alliade en co-leider van de workshop, deelde praktijkvoorbeelden uit haar organisatie.

Hoe maak je kennis werkend in gehandicaptenzorgorganisaties?

In de workshop waarin het ministerie van VWS de actuele beleidsontwikkelingen rond de kennisinfrastructuur langdurige zorg deelde, werd aangegeven dat implementatie een groot uitdagend vraagstuk vormt. Om die reden gaf Marion Kersten (beleidsadviseur VGN) een inkijkje in factoren, strategieën en leiderschap om kennis werkend te maken in gehandicaptenzorgorganisaties: 

‘De inzichten zijn gebaseerd op mijn promotieonderzoek naar hoe gehandicaptenzorgorganisaties met hun kennisbeleid het delen en toepassen van kennis door professionals kunnen stimuleren. Dit vraagt om een goed samenspel van persoonsfactoren en omgevingsfactoren, met een sleutelrol van professionals en een aanvullende rol van bestuurders en management.’ 

Lees er meer over in dit artikel.

Noortje Smit lachend
Wil je meer weten?
Neem contact op met Noortje Smit

Deze pagina is een onderdeel van: