Nieuws van leden

Actueel
 1. Op initiatief van Ipse de Bruggen gaan zeven zorginstellingen in het kader van de nieuwe Wet zorg en dwang samenwerken bij de verplichte inzet van externe deskundigen. Het gaat om ASVZ, Gemiva-SVG Groep, Ipse de Bruggen, ’s Heeren Loo (regio’s Zuidwest-Nederland, Noordwijk en Zuid-Holland- Noord), Middin, Philadelphia en Raamwerk. De inzet van een externe deskundige is verplicht als er sprake is van onvrijwillige zorg die langer dan zes maanden duurt.

  Persmoment ondertekening samenwerkingsovereenkomst Wzd
 2. LifeWise, het methodisch kader voor de begeleiding van cliënten met LVB+, breidt uit en wordt een breed samenwerkingsverband. Naast Middin en Cordaan (de grondleggers van LifeWise) gaan andere organisaties LifeWise in hun praktijk inzetten. In eerste instantie zijn dit Amsta Karaad en Profila Zorg. Samen maken ze zich sterk voor de doorontwikkeling van het methodisch kader en het delen van kennis en expertise in het samenwerkingsverband.

  Bianca Brandpunt vrouw zit aan tafel met twee andere vrouwen
 3. Bianca is 34 jaar en heeft drie uit huis geplaatste kinderen. Zij begrijpt niet waarom Jeugdzorg denkt dat zij niet voor hen kan zorgen. Bianca heeft een licht verstandelijke beperking en krijgt al jaren begeleiding volgens LifeWise van zorgorganisatie Middin. LifeWise is het methodisch kader dat op basis van wetenschappelijk onderzoek is ontwikkeld door Middin en Cordaan.

  In 2018  zond Brandpunt+ (KRO/NCRV) een tv-reportage over Bianca en haar begeleiders uit. Anderhalf jaar later lijkt haar leven gestabiliseerd. Welke rol heeft LifeWise hierbij gespeeld? We vragen het Jennifer Zuijderwijk, begeleider LifeWise van het eerste uur bij Middin.

  Bianca thuis een vrouw gebruikt tablet aan tafel
 4. Dik tien jaar geleden veranderde de visie op kwaliteit en verantwoording in de gehandicaptenzorg. Niet meer het afvinken van lijstjes stond centraal, maar de aansluiting bij het zorgproces, in het gesprek tussen cliënt en begeleider. Op basis van die visie ontwikkelden drie organisaties samen de aanpak: ‘Dit vind ik ervan!’. Die staat als een huis. En ontwikkelaars en docenten van Platform ‘Dit vind ik ervan!’ brengen de aanpak nog elke dag verder. Steeds vanuit diezelfde visie.

  twee mannen kijken naar elkaar
 5. Voor de derde keer organiseert Amerpoort de Special Media Awards tijdens de Week van de Mediawijsheid. Deze prijsuitreiking is voor mensen met een verstandelijke beperking die zelf media maken. Dit jaar worden de winnaars op 10 november via een livestream bekendgemaakt. Amerpoort geeft mediawijsheid de volle aandacht en wil met de Special Media Awards op een positieve manier bijdragen aan een leuk online leven.

  Uitreiking special media awards
 6. In de jaren 60 van de vorige eeuw was Het Dorp wereldnieuws. Mies Bouwman haalde in de eerste live radio en tv-marathon ooit 22 miljoen gulden op, waarmee Het Dorp werd gebouwd: een unieke plek waar mensen met een beperking zo zelfstandig mogelijk bij elkaar konden wonen. Anno 2020 is Het Dorp nog steeds een bijzonder stukje Arnhem, maar wel een plek die toe was aan grootschalige vernieuwing.

  man zit in rolstoel