Nieuws van leden

Actueel
 1. ’s Heeren Loo start voor het eerst een landelijke wervingscampagne. De organisatie die landelijk ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking heeft in een aantal regio’s een (dreigend) tekort aan personeel. Het gaat landelijk om ongeveer 350 vacatures. Het gaat met name om functies voor de ‘complexere’ doelgroepen.

 2. Middin en Cordaan ontwikkelen LifeWise

  Nieuws van leden

  Middin heeft samen met Cordaan het methodisch kader ontwikkeld voor de begeleiding van cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB) met bijkomende complexe problematiek in de grote stad: LifeWise.  Het is voor het eerst dat er een methodisch kader is vastgelegd voor deze groep cliënten, gebaseerd op de succesvolle praktijk van Middin en Cordaan, dichtbij mensen, in de wijk. LifeWise bestaat uit 4 pijlers en 16 handvatten, die begeleiders houvast bieden in de dagelijkse praktijk. Middin en Cordaan stellen het methodisch kader LifeWise ook voor andere organisaties  beschikbaar. Speciaal daarvoor is de website opgezet.

 3. Frank Holtman, voorzitter van de raad van bestuur van Dichterbij, is afgelopen vrijdag op 56-jarige leeftijd onverwacht overleden, tijdens het hardlopen. Zijn organisatie nam hiervan ‘vol ongeloof en verdriet’ kennis.

 4. Mr. Simona Tiems en prof dr. Cordula Wagner treden in de komende maanden toe tot de Raad van Toezicht van ’s Heeren Loo. Zij volgen dr. Lizzy Doorewaard en prof. dr. Bertie Schonk op van wie de ambtstermijnen (bijna) aflopen. Dit heeft de voorzitter van de Raad van Toezicht, Rien Meijerink, bekendgemaakt.

 5. Proeftuin Philadelphia in een notendop

  Nieuws van leden

  Philadelphia werkt met veel plezier aan de Proeftuin vernieuwd Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. We zijn goed op weg met de verschillende bouwstenen: cliënten en medewerkers voeren in het kader van het cliëntervaringsonderzoek ‘Dit vind ik ervan! 2.0’-dialogen en circa 350 teams staan middels teamreflectie stil bij wat er goed gaat en wat beter kan in de zorg- en dienstverlening aan cliënten.

  proeftuin
 6. Cliënten van Frion en RIBW Groep Overijssel lanceerden met een druk op de knop de nieuwe website www.mijnplanmaken.nl. Die website helpt hen bij het keuzeproces over hun begeleiding. Frion is gespecialiseerd in begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking. RIBW Groep Overijssel begeleidt mensen met een GGZ-achtergrond. De website is door NoXqs ontwikkeld.

 7. Op donderdag 3 maart bestaat de 's Heeren Loo Zorggroep precies 125 jaar. Al 6.500 weken, 45.000 dagen en één miljoen uur zijn we van betekenis: vroeger voor ‘idiote en achterlijke' kinderen, nu voor mensen met een (lichte) verstandelijke beperking. En dat vieren we met cliënten, familie, medewerkers, vrijwilligers én met u. 

 8. In 2016 organiseert Koraal Groep voor de vijfde keer ‘Equipe Mont Ventoux’. In 2011 beklommen voor de eerste keer jongeren met een verstandelijke beperking, vaak in combinatie met een complexe gedragsproblematiek, de roemruchte berg in de Provence. Sportief bezig zijn, aandacht voor een gezonde leefstijl was een van de redenen van Koraal Groep om dit project op te starten. Daarnaast doen de jongeren nieuwe ervaringen op zoals gemakkelijker contacten leggen met nieuwe mensen, uitbreiden van hun sociale netwerk en het hebben van een echte succeservaring.