Nieuws van leden

Actueel
 1. Op maandag 9 november is Vanboeijen van start gegaan met een eigen corona snelteststraat. (Vermoeden van) besmetting met corona betekent dat iemand moet thuisblijven, dit legt een enorme druk op werkroosters en de continuïteit van de zorg. Daarom start Vanboeijen (in elk geval tijdelijk) met het sneltesten van medewerkers bij een vermoeden van corona. Zo weten we sneller welke maatregelen we dienen te nemen en krijg je als medewerker sneller antwoord in onzekere (lastige) situaties.

  Vanboeijen corona teststraat
 2. ​​​​​​​De gehandicaptensector is ervan overtuigd dat de fysieke leefomgeving van mensen met een (verstandelijke) beperking van grote invloed is op het welbevinden. Zo zouden cliënten bij een zorginstelling met een ‘goed’ ingerichte fysieke leefomgeving minder of geen last ervaren van hun beperking, minder stress ervaren en meer welzijn. Bij een ‘slechte’ fysieke leefomgeving geldt dit juist andersom. Onduidelijk is welke factoren van de fysieke leefomgeving (zoals licht, geluid, kleur, indeling van ruimtes en gebruikte materialen in de ruimtes) precies van invloed zijn op de gezondheid, het gedrag en de kwaliteit van leven van mensen met een beperking in de langdurige zorg. En natuurlijk blijft de vraag: wat is een ‘goede’ fysieke leefomgeving? Hierover is in de wetenschappelijke literatuur nog erg weinig bekend.

 3. Kees Erends stopt per november als bestuurslid van de raad van bestuur van ’s Heeren Loo. In maart 2021 zou hij met pensioen gaan. In verband met gezondheidsredenen legt hij zijn werkzaamheden iets eerder neer.

  portret foto van man kees erends
 4. Het nieuwbouwproject van Elver in Arnhem is vandaag officieel van start gegaan. Op de twee locaties in Arnhem-Noord wordt voor de huidige vijfentachtig bewoners een nieuw thuis gebouw. Daarnaast is er plek voor zestien nieuwe bewoners. Voorafgaand aan de start bouw ondertekende bestuurder Irma Harmelink de bouwovereenkomst. Vervolgens gaf ze samen met bewoners Vanessa (op één na jongste bewoonster) en Dick (de op één na oudste bewoner) het startsein door een begin te maken met de sloop van de oude leegstaande panden.

  Officiële start bouw nieuwbouw Bakenbergseweg. Met bewoner Vanessa, bestuurder Elver Irma Harmelink en bewoner Dick..jpg
 5. Amersfoort, 6 oktober - ’s Heeren Loo heeft zich als eerste zorgaanbieder aangesloten bij het Platform Anders Reizen en heeft de Dutch Business Sustainable Mobility Pledge ondertekend. ‘Wij staan voor een duurzame organisatie en een duurzame samenleving. Dan wil je de aarde niet slechter achterlaten voor de volgende generaties, maar liever nog in een betere staat’, zegt bestuursvoorzitter Jan Fidder.

  taxivervoer
 6. In de gehandicaptenzorg kunnen begeleiders en behandelaren te maken krijgen met cliënten voor wie communiceren niet vanzelfsprekend is. Bepaalde signalen kunnen wijzen op een communicatief meervoudige beperking (CMB) of beperkingen in horen én zien (doofblindheid). Meer kennis over deze beperkingen en de impact ervan kan bijdragen aan het vergroten van wederzijds begrip. Daarom wordt uw medewerking gevraagd aan een inventarisatie van ervaren behoeften en/of knelpunten binnen de begeleiding en behandeling van cliënten met zintuiglijke beperkingen. Met de uitkomst worden begeleiders en behandelaren voorzien van toegespitste informatie in de vorm van voorlichting en kennisoverdracht.

 7. Stichting Milo vraagt aandacht voor mensen met communicatiebeperkingen tijdens de Internationale maand van de ondersteunde communicatie. In Nederland hebben duizenden kinderen en jongeren ernstige meervoudige communicatiebeperkingen.

  twee meisjes zitten samen voor een spiegel