Nieuws van leden

Actueel
 1. Hoe kun je brand en koolmonoxidevergiftiging voorkomen en wat moet je doen als er onverhoopt toch brand uitbreekt? De antwoorden op deze vragen staan op www.brandweer.steffie.nl een nieuwe website van Steffie die onder andere bedoeld is voor mensen met een verstandelijke beperking, laaggeletterden en anderstaligen. Samen met zorgorganisatie Ipse de Bruggen en de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant lanceerde Leer Zelf Online dit digitale leermiddel.

  Lancering website brandweer.steffie.nl met Jolanda en Martin_fotograaf Jaimy Sanrodji.JPG
 2. De documentaire ‘Wat kan je wel!?’, een samenwerking tussen Omroep Brabant en SDW, is genomineerd voor de NL Awards. De NL Awards zijn de jaarlijkse onderscheidingen voor de beste producties van de regionale omroepen. ‘Wat kan je wel!?’ is hiervoor ingezonden door Omroep Brabant. De documentaire is genomineerd in de categorie ‘beste videoproductie 2020’. De online uitreiking vindt plaats op 27 mei.

  Deelnemers bekroonde serie
 3. Esdegé-Reigersdaal, een zorgorganisatie uit de kop van Noord-Holland, heeft zich aangesloten bij de LifeWise Community: organisaties die het methodisch kader LifeWise inzetten voor de begeleiding van mensen met een licht verstandelijke beperking en bijkomende complexe problematiek. Life Wise werd in 2017 gestart door zorgorgansaties Cordaan en Middin.

  LifeWise
 4. Per 1 maart heeft ORO Behandeling & Expertise haar intrek genomen in gebouw ’t Warant van GGZ Oost Brabant in Helmond. Deze fysieke bundeling van kennis en kunde is een belangrijke stap in de reeds nauwe samenwerking tussen ORO en GGZ Oost Brabant op weg naar een integraal netwerk rond kwetsbare mensen in Zuidoost-Brabant.

  Foto Warant
 5. Net als iedereen willen ook mensen met een ernstig verstandelijke beperking begrepen worden in hun behoeften en emoties. De afgelopen maanden is bij Prinsenstichting, een organisatie in Purmerend die zorg en ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking, ervaring opgedaan om technologie in te zetten om onbegrepen gedrag van cliënten vroegtijdig te signaleren en beter te begrijpen.

  HUME sok
 6. Remco Bakker, voorzitter raad van bestuur van de Raphaëlstichting, gaat na negen jaar met hart en ziel verbonden te zijn geweest aan de stichting, een nieuwe uitdaging aan bij het Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ). Per 1 mei zal hij bij het CIZ aantreden als lid raad van bestuur.

  Remco Bakker
 7. Voor jongeren met verstandelijke beperkingen zijn er amper mogelijkheden om zich na het verlaten van het voortgezet (speciaal) onderwijs verder te scholen. Onderzoek wijst uit dat zij na hun 18e levensjaar nog wel degelijk leerbaar zijn én dat verdere scholing bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Niet alleen van de jongeren zelf, maar ook van hun ouders, broers en zussen. Behalve dat investeren in de ontwikkeling van deze jongeren loont, verplicht het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap overheden om deze jongeren de mogelijkheid te bieden om middels onderwijs hun potentieel te ontwikkelen.

  Student aan het werk
 8. Onvrijwillige zorg is binnen de langdurende zorg geen onbekend fenomeen. Er is sprake van onvrijwillige zorg als de cliënt of deelnemer verzet laat zien tegen bijvoorbeeld fixatie, insluiting of afzondering. Tegelijkertijd zijn er ook alledaagse regels, zoals beperken van gebruik van mobiele telefoon en het aantal keren douchen, die als onvrijwillige zorg kunnen worden beschouwd mits er sprake is van verzet. De Wet Zorg en Dwang beschouwt dergelijke vrijheidsbeperkingen ook als onvrijwillige zorg.

  Zorg en dwang 2