CAO Gehandicaptenzorg 2019-2021

8A. Persoonlijk Budget Levensfase (PBL)

Artikel 8A:6 Uitgangspunten overgangsrecht PBL

 1. Het overgangsrecht is uitsluitend van toepassing op de werknemer die op 1 oktober 2009 in dienst is bij een werkgever die valt onder de CAO Gehandicaptenzorg. De datum voor de leeftijdsbepaling, ten behoeve van de overgangsregeling, wordt vastgesteld op 31 december 2009.

 2. Het overgangsrecht PBL wordt toegekend naar rato van:

  • van de contractsomvang op het moment van daadwerkelijke toekenning van het PBL-overgangsrecht én 

  • de duur dat de werknemer in enig kalender jaar in dienst is én

  • de (resterende) maanden van het kalenderjaar dat het overgangsrecht van toepassing is.

 3. De hoogte van het overgangsrecht is inclusief het PBL-recht op grond van artikel 8A:1.

  Toelichting VGN op voorwaarde toepassing overgangsrecht

  Toelichting VGN op toekenning overgangsrecht