CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024

Per 1 januari 2023 wordt de PBL-regeling beëindigd. De uren PBL die resteren op 31 december 2022 worden omgezet naar Balansverlof (zie hoofdstuk 8A per 1 januari 2023). De indexatietermijn van de PBL-uren waarvan op 31 december 2022 de indexatietermijn van vijf jaar nog niet is verstreken, wordt verlengd met vijf jaar.  

Toelichting VGN op einde regeling pbl

Toelichting VGN op verlengen indexatietermijn

Toelichting VGN op meer informatie balansfaciliteiten