CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024

Per 1 januari 2023 wordt de PBL-regeling beëindigd. De uren PBL die resteren op 31 december 2022 worden omgezet naar Balansverlof (zie hoofdstuk 8A per 1 januari 2023). De indexatietermijn van de PBL-uren waarvan op 31 december 2022 de indexatietermijn van vijf jaar nog niet is verstreken, wordt verlengd met vijf jaar.