CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024

8A. Persoonlijk Budget Levensfase (van toepassing tot en met 31 december 2022)

Artikel 8A:7 Overgangsrecht PBL voor werknemers van 50 t/m 64 jaar op 31 december 2009

In afwijking van artikel 8A:1 lid 1 ontvangt de werknemer die op 31 december 2009:

  • 50 jaar is vanaf de eerste van de maand waarin hij 55 jaar wordt jaarlijks een PBL van 102 uur.

  • 51 jaar is vanaf de eerste van de maand waarin hij 55 jaar wordt jaarlijks een PBL van 122 uur.

  • 52 jaar is vanaf de eerste van de maand waarin hij 55 jaar wordt jaarlijks een PBL van 142 uur.

  • 53 jaar is vanaf de eerste van de maand waarin hij 55 jaar wordt jaarlijks een PBL van 157 uur.

  • 54 jaar is vanaf de eerste van de maand waarin hij 55 jaar wordt jaarlijks een PBL van 172 uur.

  • 55 jaar maar nog geen 65 jaar is jaarlijks een PBL van 206 uur.

Toelichting VGN op einde regeling pbl

Toelichting VGN op toekenning overgangsrecht

Toelichting VGN op geen stijging aantal pbl-uren naarmate de werknemer ouder wordt