CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024

8A. Persoonlijk Budget Levensfase (van toepassing tot en met 31 december 2022)

Artikel 8A:7 Overgangsrecht PBL voor werknemers van 50 t/m 64 jaar op 31 december 2009

In afwijking van artikel 8A:1 lid 1 ontvangt de werknemer die op 31 december 2009:

  • 50 jaar is vanaf de eerste van de maand waarin hij 55 jaar wordt jaarlijks een PBL van 102 uur.

  • 51 jaar is vanaf de eerste van de maand waarin hij 55 jaar wordt jaarlijks een PBL van 122 uur.

  • 52 jaar is vanaf de eerste van de maand waarin hij 55 jaar wordt jaarlijks een PBL van 142 uur.

  • 53 jaar is vanaf de eerste van de maand waarin hij 55 jaar wordt jaarlijks een PBL van 157 uur.

  • 54 jaar is vanaf de eerste van de maand waarin hij 55 jaar wordt jaarlijks een PBL van 172 uur.

  • 55 jaar maar nog geen 65 jaar is jaarlijks een PBL van 206 uur.

Toelichting VGN op toekenning overgangsrecht

Toelichting VGN op geen stijging aantal pbl-uren naarmate de werknemer ouder wordt