CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024

8A. Persoonlijk Budget Levensfase (van toepassing tot en met 31 december 2022)

Artikel 8A:4 Geheel of gedeeltelijk sparen bij de werkgever (tijdsparen)

  1. Het PBL kan geheel of gedeeltelijk in tijd worden gespaard bij de werkgever.

  2. Het PBL uit enig kalenderjaar kan maximaal vijf jaar waardevast worden gespaard tegen de waarde van het actuele uurloon.

  3. Indien de werknemer het PBL (gedeeltelijk) niet heeft opgenomen in de periode van vijf jaar, wordt het PBL na afloop van de indexatietermijn aan het eind van het kalenderjaar uitbetaald.

  4. In afwijking van lid 3 komen de werkgever en de werknemer, indien de werknemer dit wenst, anders overeen op basis van een gemotiveerd voorstel van de werknemer in het kader van zijn duurzame inzetbaarheid. Het PBL verjaart in dat geval niet.

Toelichting VGN op einde regeling pbl

Toelichting VGN op indexatie en uitbetalen pbl-uren