CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024

  1. Opname van PBL kan naar eigen inzicht en wensen van de werknemer op basis van first in-first out, met inachtneming van het volgende:

    • bij substantiële opname van PBL dient de werknemer ten minste vier maanden voor het tijdstip van de ingang van het verlof een schriftelijk verzoek in bij de werkgever;

    • indien geen sprake is van een substantiële opname van PBL dient de werknemer zijn schriftelijk verzoek op een redelijke termijn in;

    • de werkgever willigt het verzoek om opname in tenzij een zwaarwegend bedrijfsbelang zich daartegen verzet, waardoor het belang van de werknemer daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.

  2. Bij samenloop van PBL-tijdopname en ziekte wordt het PBL-verlof opgeschort voor de duur van de ziekte. De werkgever en de werknemer maken een nieuwe afspraak over de einddatum van het verlof. Op verzoek van de werkgever overlegt de werknemer aan de werkgever een doktersverklaring.

Toelichting VGN op einde regeling pbl

Toelichting VGN op pbl-tijdopname en ziekte