CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024

In de bepalingen van het Reglement Collectieve Ziektekostenregeling van de Stichting IZZ (in samenhang met de Verzekeringsvoorwaarden IZZ Basispakket en Verzekeringsvoorwaarden IZZ aanvullende verzekeringen) worden de rechten en plichten van de werkgever en de werknemer en de voorwaarden voor deelneming geregeld die betrekking hebben op de Collectieve Ziektekostenregeling IZZ. Het Reglement Collectieve Ziektekostenregeling en de premie worden vastgesteld en gewijzigd door het bestuur van de stichting IZZ, waarin partijen bij de CAO Gehandicaptenzorg zijn vertegenwoordigd. De werkgever verstrekt aan de werknemer tot en met 31 december 2021 een werkgeversbijdrage conform de bepalingen van artikel 9:8 van deze CAO.

Toelichting VGN op reglement collectieve ziektekostenregeling izz