CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024

 1. Stagiairs hebben recht op stagevergoeding indien het een stage betreft die aan de volgende voorwaarden voldoet:

  1. de stage wordt in het opleidingsprotocol als een verplichte stage aangemerkt;

  2. de stage duurt langer dan een maand;

  3. de stage heeft een minimale omvang van 150 uur.

 2. De hoogte van de stagevergoeding bedraagt € 400,- bruto per maand voor een stage van gemiddeld 36 uur per week, inclusief onkostenvergoeding (waaronder mede de reiskosten woon-werkverkeer en telefoonkosten worden verstaan).

 3. Voor stages van minder dan 36 uur per week geldt de vergoeding naar rato.

 4. Partijen bij deze CAO bevelen aan dat de instelling een aansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van de stagiair afsluit.

 5. De stagevergoeding is niet van toepassing op de stagiair die stage loopt in het kader van de maatschappelijke stage. Onder een maatschappelijke stage wordt verstaan een vorm van leren buiten school waarbij leerlingen in het voortgezet (VMBO, HAVO, VWO) onderwijs vanuit de school door middel van vrijwilligersactiviteiten actief kennismaken met allerlei aspecten en onderdelen van de samenleving.

Toelichting VGN op doorbetalen stagevergoeding bij ziekte?

Toelichting VGN op stagiaire is geen werknemer in de zin van de cao