CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024

Indien een deeltijdwerker over een referteperiode van een jaar gemiddeld meer dan 10% boven zijn contractueel overeengekomen arbeidsduur werkt, biedt de werkgever de werknemer een contract aan waarin deze meer gewerkte uren zijn verdisconteerd.

Toelichting VGN op structureel meerwerk en het rechtsvermoeden omvang arbeid op grond van het burgerlijk wetboek