Artikelen door Aart Bertijn

 1. In de eerste bijeenkomst van het netwerk Activiteiten en Werk van 2023 stond Kanslijn 1 van het bestuurlijk akkoord centraal: elke cliënt krijgt een betekenisvolle daginvulling passend bij de wensen, talenten en vermogens. Een doelstelling waar veel gehandicaptenzorgorganisaties zich voor in willen zetten. Maar hoe zet je veranderingen in gang? Hoe werk je goed samen met zorgkantoren en creëer je een goede dialoog?

  • Langdurige zorg
  • Meedoen in de samenleving
 2. Soms is een baan voor mensen met een beperking letterlijk een stapje te ver weg. De reisafstand is te groot voor een normale fiets en er is geen geld voor een elektrische fiets. Of er ontbreekt net dat stukje opleiding om de baan te kunnen krijgen. Herkenbaar? Maak dan gebruik maken van Everyday Heroes om deze praktische obstakels uit de weg te ruimen.

  • Meedoen in de samenleving
 3. De VGN heeft de praatplaat en de video 'Mag het een onsje meer zijn' ontwikkeld. Deze tools kun je gebruiken om het gesprek met zorgprofessionals en stakeholders aan te gaan over hoe zij de realisering van onze Visie 2030 elke dag een stukje dichterbij kunnen brengen.

  • Meedoen in de samenleving
  • Visie 2030
 4. Voor een goede plek in de samenleving is het belangrijk dat mensen zich hun hele leven lang kunnen ontwikkelen. Voor mensen met een beperking is dit nu (nog) niet vanzelfsprekend. Standaard opleidingen en cursussen passen slecht bij hun ontwikkelingsvermogen. Maar met op maat gemaakte en praktische leertrajecten, blijken mensen met een beperking zich veel verder te ontwikkelen dan gedacht. Daarom verenigen zorgorganisaties zich in de Academie voor Zelfstandigheid 2.0 (AvZ 2.0) om zoveel mogelijk mensen met een beperking de kans te geven te groeien. De eerste contracten zijn getekend. Doet u ook mee?

  • Meedoen in de samenleving
  • Visie 2030
 5. Op 21 november 2022 hebben vereniging LFB en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) het nieuwe competentieprofiel ‘Ervaringsdeskundige met een verstandelijke beperking’ gepresenteerd. Dii deden zij via een webinar. In het competentieprofiel staat beschreven welke kennis en vaardigheden je nodig hebt om het beroep ‘Ervaringsdeskundige VB’ uit te kunnen voeren.

  • Meedoen in de samenleving
 6. Trainer Susan de Bakker van de Academie voor Zelfstandigheid Monster en trainer Kees van der Veen van VSO Visio Haren hebben als eerste twee trainers het certificaat Trainer Brancheopleidingen behaald.

  • Gerichte opleiding
  • Meedoen in de samenleving
 7. Een aantal jaren geleden hebben het bedrijfsleven en de overheid afgesproken om in 2026 100.000 extra banen te creëren voor mensen die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. Intussen zijn er al 77.673 extra banen gerealiseerd. Dat is goed nieuws, maar we zijn er nog niet. Er zijn nog steeds veel mensen met een beperking die nog geen passende baan hebben gevonden. Om gemeenten, werkgevers en andere betrokkenen hebben inzicht te geven in de voortgang van de banenafspraak en het aantal beschutte werkplekken heeft het UWW twee dashboards ontwikkeld.

  • Meedoen in de samenleving