Blogs

Actueel
 1. Hoe kunnen wij meer leren van mensen met een beperking in plaats van andersom? Pien Neve schrijft elke maand een kort verhaal over haar ervaringen in de gehandicaptenzorg. Door ethische kwesties bloot te leggen geeft zij een innoverende kijk op het positioneren van de doelgroep in de maatschappij en onze eigen nederigheid in het werken met cliënten met een verstandelijke beperking.

  Pien Neve
 2. 'Wat is bepalend voor de kwaliteit van bestaan?' Ik vraag het aan een deelnemer van een Meerzorg Ontwikkeltraject. Ze denkt even na en antwoordt dan: 'Dat er aan iemands basisbehoeften en autonomie recht wordt gedaan'. Mijn vervolgvraag luidt: 'En wat is bepalend voor jouw eigen, persoonlijke kwaliteit van bestaan?'. Er volgt opnieuw een korte denkpauze, en dan: 'Lekker eten, een wijntje erbij. Een goed boek, naar de film, winkelen, dat soort zaken'. Kijk, toen hadden we een gesprek!

  Gytha Tijhaar
 3. Om het hoofd te bieden aan taaie vraagstukken in de gehandicaptensector is grote behoefte aan kennis. Die wordt binnen Nederland al veel uitgewisseld, maar de ambitie van VGN-directeur Frank Bluiminck gaat verder. In een column die hij voor ZonMw schreef, geeft hij aan naar Europa te willen. 'We hebben veel te halen én te brengen op de Europese kennismarkt.'

 4. De wijsheid van Hans

  Blog 22 februari 2021

  Hoe kunnen wij meer leren van mensen met een beperking in plaats van andersom? Pien Neve schrijft elke maand een kort verhaal over haar ervaringen in de gehandicaptenzorg. Door ethische kwesties bloot te leggen geeft zij een innoverende kijk op het positioneren van de doelgroep in de maatschappij en onze eigen nederigheid in het werken met cliënten met een verstandelijke beperking.

  Pien Neve
 5. Praten met mensen met een verstandelijke beperking over ziek zijn en doodgaan is soms lastig. Dat gebeurt ook nog te weinig, zo blijkt uit onderzoek van Hille Voss, onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nivel). In deze blog legt Hille uit waarom die gesprekken noodzakelijk zijn, wanneer je ze het beste kunt voeren en hoe je dat moet doen.

  Hille Voss
 6. Heeft de organisatiecontext direct gevolgen voor het probleemgedrag van de cliënt? Het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) kijkt in haar consultaties altijd breed naar de context waarbinnen probleemgedrag ontstaat. Ook de organisatorische aspecten blijven niet onbenoemd. 'Het getuigt naar mijn idee dan ook van grote kracht en geloof in de eigen organisatie om je organisatie als ‘cliënt’ te melden voor een CCE-consultatietraject.' Marly Jansen, CCE-coördinator, schrijft in deze blog over dat proces wat uiteindelijk moet leiden tot meer werkplezier van zorgprofessionals en meer welbevinden van cliënten.

  marly en vanessa
 7. Als je kind met het syndroom van Down jarenlang fijn in zijn of haar vel zit en zich binnen de grenzen van de beperkingen toch steeds verder ontwikkelt, is het een klap als in korte tijd de situatie 180 graden anders is. Een plotselinge terugval van mensen met het syndroom van Down komt vaker voor in de periode na de puberteit. Er zijn wel theorieën over de oorzaak, maar het wachten is op uitgebreid wetenschappelijk onderzoek. Wie pakt die handschoen op?

  Jeroen housmans
 8. Herkent u dat? U wilt een intake van een cliënt opvolgen, maar uw organisatie mist relevante informatie. Vervolgens kost het veel inspanning om op een veilige manier aan de juiste bron-informatie te komen. Of een cliënt wil graag meer inzicht in de behandelplannen en heeft hiervoor al een eigen PGO beschikbaar, die hij/zij daarvoor wil toepassen. Of u wil uw automatisering en informatievoorziening op het gebied van gegevensuitwisseling verbeteren en u wilt hierover visie vaststellen en de juiste professionele begeleiding gebruiken met deelnemers uit de praktijk. Zomaar enkele voorbeelden die vragen om een goede opvolging.

  Stefan Clement portretfoto