Nieuws van leden

Actueel
 1. 'Onze medewerkers zorgen dagelijks voor het geluk van onze cliënten. Geven zit in hun DNA! Aandacht en zorg voor jezelf, daar ligt de uitdaging en focus van mijn aanpak. Want als je goed voor jezelf zorgt, kun je nog beter voor cliënten zorgen.' Met deze woorden nam Babette Alberda van Philadelphia Zorg vorige week trots de award in ontvangst onder een daverend applaus tijdens het Vitality Expert Event in Bunnik.

  Portret Babette Alberda
 2. Gemiva-SVG Groep heeft op 30 september een werkbezoek gehad van beleidsmedewerkers van ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). In het Servicecentrum in Gouda maakten zij kennis met onze opleiding Woon- en activiteitenhulp en spraken ze met zes leerlingen die deze opleiding volgen. Met deze praktijkopleiding op maat kunnen de leerlingen, die niet in staat zijn een mbo-diploma te halen, vanuit de dagbesteding doorstromen naar een baan in de ouderenzorg of gehandicaptenzorg. Daarnaast bezochten ze de leer-werkplek van één van de leerlingen in Bergambacht.

  Woonhulp Maaike leidt de bezoekers rond
 3. Afgelopen donderdag 19 september jl. vond de vierde uitreiking plaats van het Ei van Columbus. Cordaan reikt het Ei jaarlijks uit aan het Amsterdamse bedrijf dat nét dat stapje extra zet in werk voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit jaar ging de prijs naar cateraar ‘Catering van het Land’. De jury was van oordeel dat dit bedrijf zich met hart en ziel inzet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

  Bruck Goede (Catering van het land) neemt de bloemen in ontvangst
 4. Rapport: Kinderen met autisme en ....

  Nieuws van leden

  Vrijdag 21 juni 2019 is een groep mensen bij elkaar gekomen om in gesprek te gaan over jonge kinderen met autisme en een ontwikkelingsachterstand. Er kwam een diverse groep bijeen, met een diverse deskundigheid. Van ervaringsdeskundige tot orthopedagoog en van uitvoerend werker tot voorzitter van het regionale autisme netwerk.

  De kinderen die vallen onder de doelgroep ‘autisme en een ontwikkelingsachterstand’ is geen op zichzelf staande groep. Het is dan ook niet bekend hoe groot deze groep is. Deze kinderen zijn enkel als onderdeel van andere doelgroepen terug te vinden. In de gehandicaptenzorg binnen de dagopvang voor kinderen, binnen het onderwijs vaak in het speciaal onderwijs. In de praktijk heeft deze doelgroep een eigen zorgvraag en formuleren instellingen en scholen oplossingen die op elkaar lijken. Het lijkt erop dat deze doelgroep baat heeft bij een eigen aanpak.

  De verzamelde kennis uit het gesprek is gebundeld in dit rapport. En dit willen we aanbieden aan de lokale politiek. In de hoop dat deze kennis worden vertaald naar lokaal jeugdzorg beleid. Jeugdbeleid is immers gemeentebeleid.

  mannen schudden elkaar de hand inspiratiebijeenkomst 21 juni 2019
 5. Vandaag hebben de raden van bestuur van Prisma en Kentalis een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Prisma en Kentalis werken al jarenlang met elkaar samen in de zorg voor cliënten met meervoudige problematiek als gevolg van een zintuiglijke, verstandelijke of andere beperking.

  samenwerkingkentalisprisma
 6. De gehandicaptensector kampt met een personeelstekort, een hoog ziekteverzuim en hoge werkdruk. Daardoor staat de zorg onder druk. De ondernemingsraden van zorgorganisaties Daelzicht en Dichterbij trekken aan de bel. In een manifest en petitie roepen zij alle partijen op tot een snelle en actieve samenwerking om de problemen op te lossen. 

  Zorgmedewerker omarmt glimlachende client
 7. Drs. Karel Verweij nieuwe voorzitter

  Nieuws van leden

  Drs. Karel Verweij treedt op 15 juli 2019 aan als voorzitter Raad van Bestuur van Pluryn. Hij neemt daarmee de taken over van aftredend voorzitter Rob de Jong die na bijna 30 jaar
  bestuurderschap met pensioen gaat.

  Portret foto Karel Verweij bestuurslid Pluryn