Nieuws van leden

Actueel
 1. In 2016 organiseert Koraal Groep voor de vijfde keer ‘Equipe Mont Ventoux’. In 2011 beklommen voor de eerste keer jongeren met een verstandelijke beperking, vaak in combinatie met een complexe gedragsproblematiek, de roemruchte berg in de Provence. Sportief bezig zijn, aandacht voor een gezonde leefstijl was een van de redenen van Koraal Groep om dit project op te starten. Daarnaast doen de jongeren nieuwe ervaringen op zoals gemakkelijker contacten leggen met nieuwe mensen, uitbreiden van hun sociale netwerk en het hebben van een echte succeservaring.

 2. Nieuwe medewerkers moeten goed worden voorbereid op lastige situaties waarin zij in de praktijk kunnen terechtkomen. Dat is het duidelijke standpunt van GHZ/VVT-organisatie Baalderborg Groep. Met behulp van de Ondersteuningsregeling ‘Veilig Werken in de Zorg’ is een speciale introductiecursus ontwikkeld. Aimée Roumans, manager P&O: “Agressie en moeilijk verstaanbaar gedrag moeten niet als negatief onderwerp, maar als uitdaging worden gezien.”

  agressieindezorg
 3. VGN-instelling De Lichtenvoorde ontving in augustus 2015 het SOEC-certificaat voor de Specialistische leergang Ouderenzorg. De Specialistische leergang Ouderenzorg voldoet hiermee aan de normen die in de gehandicaptenzorg aan bij- en nascholingstrajecten worden gesteld.

 4. Een lange zoektocht naar passende zorg voor Dexter Budding komt tot een eind. Zijn ouders, Josette en Mark Budding, tekenden vrijdag 26 juni een samenwerkingsovereenkomst met gehandicaptenzorgorganisatie Esdégé-Reigersdaal. Dankzij deze samenwerking kunnen de ouders zelf voor Dexter blijven zorgen. 

  Portret Dexter Budding in rolstoel
 5. ORO en Diomage bundelen krachten

  Nieuws van leden

  ORO en Diomage zijn per 1 maart 2015 gefuseerd. Beide organisaties bieden dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Samen doen ze dit in Zuidoost Brabant, vanuit meer dan 120 locaties in de hele Peelregio. ORO en Diomage gaan samen verder onder de vlag van ORO.

 6. De veranderingen binnen de AWBZ, Wmo en de Jeugdwet zijn in volle gang. Triade nodigde VWS uit voor een werkbezoek om aandacht te vragen voor de mensen die straks mogelijk tussen wal en schip vallen. Directeur Generaal, Kees van der Burg van VWS ging in op de uitnodiging en bracht een bezoek aan het Kick Wilstraplantsoen (waar mensen met schizofrenie wonen) en kinderdagcentrum Zeedauw in Almere. Hij ging in gesprek met ouders, cliënten en medewerkers.

 7. Oudere cliënten zijn een doelgroep op zich

  Nieuws van leden

  De Utrechtse zorgorganisatie Reinaerde is al sinds 2007 bezig met het verbeteren van de zorg en ondersteuning aan oudere cliënten. Er is een heldere methodiek geïntroduceerd, begeleiders zijn uitgebreid opgeleid en volgens die lijn wordt met succes gewerkt. Daarom werd Reinaerde gevraagd om als gidsinstelling mee te doen aan het leernetwerk Ouder wordende cliënten. “Aan de hand van zijn levensverhaal, wensen en situatie bekijken we per cliënt wat hij nodig heeft. En dat werkt geweldig.”