CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024

  1. De werknemer wordt op het bij trede 0 vermelde bedrag uit die schaal, dan wel, indien zijn al dan niet elders verkregen ervaring daartoe aanleiding geeft, op een hoger bedrag uit die schaal ingeschaald.

  2. Per 1 juni 2022 geldt een CAO-minimumuurloon van € 13,- bruto voor werknemers die
    • ten minste 21 jaar zijn, en 
    • een dienstverband hebben van ten minste 7 maanden met een arbeidsduur van ten minste gemiddeld 24 uur per week. 
  3. Voor zover en zolang de werknemer van 21 en ouder niet onder de werking van artikel 4:4 lid 2 valt, wordt de werknemer die wordt ingeschaald in een inpassingsnummer lager dan het wettelijk minimumloon na maximaal één jaar ingeschaald op het eerstvolgende inpassingsnummer binnen de schaal boven het wettelijk minimumloon.

Toelichting VGN op cao minimumloon per 1 januari 2024