CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024

  1. De werknemer wordt op het bij trede 0 vermelde bedrag uit die schaal, dan wel, indien zijn al dan niet elders verkregen ervaring daartoe aanleiding geeft, op een hoger bedrag uit die schaal ingeschaald.

  2. Per 1 juni 2022 geldt een CAO-minimumuurloon van € 13,- bruto voor werknemers die  
    - ten minste 21 jaar zijn, en 
    - een dienstverband hebben van ten minste 7 maanden met een arbeidsduur van ten minste gemiddeld 24 uur per week. 

  3. Voor zover en zolang de werknemer van 21 en ouder niet onder de werking van artikel 4:4 lid 2 valt, wordt de werknemer die wordt ingeschaald in een inpassingsnummer lager dan het wettelijk minimumloon na maximaal één jaar ingeschaald op het eerstvolgende inpassingsnummer binnen de schaal boven het wettelijk minimumloon.