CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024

8A Balansfaciliteiten

8A:6 Uitgangspunten overgangsrecht Balansverlof

  1. Het overgangsrecht is uitsluitend van toepassing op de werknemer die op 1 oktober 2009 in dienst is bij een werkgever die valt onder de CAO Gehandicaptenzorg. De datum voor de leeftijdsbepaling, ten behoeve van de overgangsregeling, wordt vastgesteld op 31 december 2009.

  2. Het overgangsrecht Balansverlof wordt toegekend naar rato van:

    • de contractsomvang op het moment van daadwerkelijke toekenning van het Balansverlof-overgangsrecht én 

    • de duur dat de werknemer in enig kalender jaar in dienst is én

    • de (resterende) maanden van het kalenderjaar dat het overgangsrecht van toepassing is.

  3. De hoogte van het overgangsrecht is inclusief het Balansverlof-recht op grond van artikel 8A:1.

Toelichting VGN op voorwaarde toepassing overgangsrecht

Toelichting VGN op toekenning overgangsrecht

Toelichting VGN op meer informatie balansfaciliteiten