Nieuws van leden

Actueel
 1. Het is tijd voor een wet die verplichte anticonceptie regelt. Voormalig kinderrechter mr. Cees de Groot spreekt erover tijdens het symposium Verstrengeld, dat op maandag 20 november in Burgers’ Zoo in Arnhem wordt gehouden.

 2. De landelijke zorgorganisatie ‘s Heeren Loo en SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) gaan samenwerken voor een nog betere praktijkopleiding voor mbo-studenten. 26 september ondertekenden beide organisaties in Druten een overeenkomst. Daarin staan bijvoorbeeld afspraken over de scholing van praktijkopleiders en het efficiënt erkennen van de leerbedrijven.

 3. Pluryn start begin 2018 een uniek omscholingstraject op maat voor mensen die interesse hebben in een baan als begeleider. Mensen met werkervaring en een opleiding in een andere richting, kunnen bij Pluryn aan de slag als begeleider en volgen ondertussen een opleiding. Aan het eind van het traject beschikken ze over een mbo4-diploma Maatschappelijke Zorg én een baan als begeleider.

  caririeresswitchers
 4. Realistische brandveiligheid betekent voor De Lichtenvoorde dat elke medewerker weet wat er van hen wordt verwacht, zowel qua gedrag als qua handelen. Het betrekken van de cliënt bij de brandveiligheid van zijn of haar woonomgeving is daarbij voor De Lichtenvoorde van groot belang. Al eerder dit jaar opende De Lichtenvoorde de deuren van haar belevingswoning voor cliënten en zorgpersoneel. In de belevingswoning kan beleefd worden waar brandrisico´s aanwezig zijn in en om het huis.

 5. Brandveiligheid bij De Carante Groep

  Nieuws van leden

  De Carante Groep is hard bezig met een risicogestuurde aanpak van brandveiligheid. De basale insteek: in scenario’s denken. “Het maakt niet uit wat in het Bouwbesluit staat of wat de handhaver zegt. Je moet altijd in je achterhoofd hebben wat er gebeurt als er écht iets aan de hand is. Red je het dan op de manier waarop brandveiligheid nu geregeld is?”

 6. Hans de Veen (62) is met ingang van 1 september 2017 de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van Dichterbij. De benoeming is tijdelijk, tot 1 januari 2019. Hans de Veen is op dit moment voorzitter raad van bestuur van Mondriaan in Zuid-Limburg.

 7. ’s Heeren Loo start voor het eerst een landelijke wervingscampagne. De organisatie die landelijk ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking heeft in een aantal regio’s een (dreigend) tekort aan personeel. Het gaat landelijk om ongeveer 350 vacatures. Het gaat met name om functies voor de ‘complexere’ doelgroepen.

 8. Middin en Cordaan ontwikkelen LifeWise

  Nieuws van leden

  Middin heeft samen met Cordaan het methodisch kader ontwikkeld voor de begeleiding van cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB) met bijkomende complexe problematiek in de grote stad: LifeWise.  Het is voor het eerst dat er een methodisch kader is vastgelegd voor deze groep cliënten, gebaseerd op de succesvolle praktijk van Middin en Cordaan, dichtbij mensen, in de wijk. LifeWise bestaat uit 4 pijlers en 16 handvatten, die begeleiders houvast bieden in de dagelijkse praktijk. Middin en Cordaan stellen het methodisch kader LifeWise ook voor andere organisaties  beschikbaar. Speciaal daarvoor is de website opgezet.