Nieuws van leden

Actueel
 1. Mr. Simona Tiems en prof dr. Cordula Wagner treden in de komende maanden toe tot de Raad van Toezicht van ’s Heeren Loo. Zij volgen dr. Lizzy Doorewaard en prof. dr. Bertie Schonk op van wie de ambtstermijnen (bijna) aflopen. Dit heeft de voorzitter van de Raad van Toezicht, Rien Meijerink, bekendgemaakt.

 2. Proeftuin Philadelphia in een notendop

  Nieuws van leden

  Philadelphia werkt met veel plezier aan de Proeftuin vernieuwd Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. We zijn goed op weg met de verschillende bouwstenen: cliënten en medewerkers voeren in het kader van het cliëntervaringsonderzoek ‘Dit vind ik ervan! 2.0’-dialogen en circa 350 teams staan middels teamreflectie stil bij wat er goed gaat en wat beter kan in de zorg- en dienstverlening aan cliënten.

  proeftuin
 3. Cliënten van Frion en RIBW Groep Overijssel lanceerden met een druk op de knop de nieuwe website www.mijnplanmaken.nl. Die website helpt hen bij het keuzeproces over hun begeleiding. Frion is gespecialiseerd in begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking. RIBW Groep Overijssel begeleidt mensen met een GGZ-achtergrond. De website is door NoXqs ontwikkeld.

 4. Op donderdag 3 maart bestaat de 's Heeren Loo Zorggroep precies 125 jaar. Al 6.500 weken, 45.000 dagen en één miljoen uur zijn we van betekenis: vroeger voor ‘idiote en achterlijke' kinderen, nu voor mensen met een (lichte) verstandelijke beperking. En dat vieren we met cliënten, familie, medewerkers, vrijwilligers én met u. 

 5. In 2016 organiseert Koraal Groep voor de vijfde keer ‘Equipe Mont Ventoux’. In 2011 beklommen voor de eerste keer jongeren met een verstandelijke beperking, vaak in combinatie met een complexe gedragsproblematiek, de roemruchte berg in de Provence. Sportief bezig zijn, aandacht voor een gezonde leefstijl was een van de redenen van Koraal Groep om dit project op te starten. Daarnaast doen de jongeren nieuwe ervaringen op zoals gemakkelijker contacten leggen met nieuwe mensen, uitbreiden van hun sociale netwerk en het hebben van een echte succeservaring.

 6. Nieuwe medewerkers moeten goed worden voorbereid op lastige situaties waarin zij in de praktijk kunnen terechtkomen. Dat is het duidelijke standpunt van GHZ/VVT-organisatie Baalderborg Groep. Met behulp van de Ondersteuningsregeling ‘Veilig Werken in de Zorg’ is een speciale introductiecursus ontwikkeld. Aimée Roumans, manager P&O: “Agressie en moeilijk verstaanbaar gedrag moeten niet als negatief onderwerp, maar als uitdaging worden gezien.”

  agressieindezorg
 7. VGN-instelling De Lichtenvoorde ontving in augustus 2015 het SOEC-certificaat voor de Specialistische leergang Ouderenzorg. De Specialistische leergang Ouderenzorg voldoet hiermee aan de normen die in de gehandicaptenzorg aan bij- en nascholingstrajecten worden gesteld.

 8. Een lange zoektocht naar passende zorg voor Dexter Budding komt tot een eind. Zijn ouders, Josette en Mark Budding, tekenden vrijdag 26 juni een samenwerkingsovereenkomst met gehandicaptenzorgorganisatie Esdégé-Reigersdaal. Dankzij deze samenwerking kunnen de ouders zelf voor Dexter blijven zorgen. 

  Portret Dexter Budding in rolstoel