Online Inloopsessie KKGHZ 13 januari van 15.00 tot 16.00 uur

VGN organiseert in januari 2022 zes online inloopsessies om bij haar leden input op te halen voor de actualisatie van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Via onderstaand aanmeldformulier kunt u zich aanmelden voor de online inloopsessie van 13 januari van 15.00 tot 16.00 uur.

UPDATE 15 DECEMBER 2021: DE INLOOPSESSIE VAN 13 JANUARI IS INMIDDELS VOLGEBOEKT. VIA DEZE LINK KUN JIJ JE INSCHRIJVEN VOOR INLOOPSESSIES OP EEN ANDERE DATUM. 

Deze inloopsessies zijn met name interessant voor kwaliteitsfunctionarissen binnen de gehandicaptenzorg, maar ook andere zorgprofessionals uit de gehandicaptenzorg die in de praktijk werken met de bouwstenen uit het Kwaliteitskader (begeleiders, behandelaren, leidinggevenden), zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen. Van belang is wel dat deelnemers kennis hebben genomen van het eindrapport van USBO, dat onderstaand te downloaden is.

Om de gesprekken goed inhoudelijk te kunnen voeren hebben we een maximum van vijftien deelnemers per sessie. Meld je daarom zo snel mogelijk aan. Ter voorbereiding op de gesprekken zullen we in de komende weken enkele concrete vragen naar de deelnemers sturen. 

Het eindrapport van USBO Advies van de Universiteit Utrecht met conclusies en aanbevelingen dient als uitgangspunt voor de inloopsessies. Het rapport is onderstaand te downloaden.

Ik geef de VGN toestemming om mijn naam, de naam van mijn organisatie, mijn functie, mijn telefoonnummer en mijn e-mailadres te delen met de deelnemers van deze bijeenkomst voor het doel kennisdeling.
Ik geef de VGN toestemming om foto's en film- en/of geluidsmateriaal van mij te gebruiken voor maatschappelijke inspiratie en promotie van de VGN via de website, nieuwsbrief en social media- accounts van de VGN.