Nieuws

Actueel
 1. Coronavirus vraagt om alertheid

  Nieuws

  In Nederland zijn op dit moment nog geen besmettingen met het Coronavirus (Convid-19) bekend. In landen om ons heen is dat wel het geval. Als er een besmetting in Nederland wordt geconstateerd, wordt er door de GGD en het RIVM snel gehandeld. Het is in alle gevallen belangrijk dat gehandicaptenzorgorganisaties de adviezen of aanwijzingen van de GGD en het RIVM overnemen. De GGD is in geval van besmetting het eerste aanspreekpunt voor zorgorganisaties.

  Foto van gehandschoende handen
 2. Het is belangrijk dat mensen met een beperking zichzelf en hun talenten op allerlei gebieden kunnen ontwikkelen. Werk is hierbij een belangrijk aspect, ook al gaat het vaak nog om onbetaald werk. In het kader van het programma 'Volwaardig leven' is gekeken naar meer ontwikkelmogelijkheden en drie leerlijnen te ontwikkelen die vanuit de dagbesteding kunnen worden aangeboden: één voor de sector groenvoorziening, één voor de sector facilitaire dienstverlening en één voor de sector logistiek. Het project is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van VWS, de LFB en de VGN. De Academie voor Zelfstandigheid is gevraagd deze leerlijnen - die kunnen worden afgesloten met een erkend branchecertificaat of praktijkbewijs - te ontwikkelen.

  Woonhulpen halen hun diploma
 3. De subsidieregeling veelbelovende zorg heeft als doel het versnellen van de toegang van de patiënt tot potentieel veelbelovende zorg via opname in het basispakket. Het Zorginstituut voert deze regeling uit en werkt hierbij intensief samen met ZonMw. Tot 7 april kunnen projectideeën voor de eerste ronde van 2020 worden ingediend

  subsidiekansen
 4. Op 11 juni organiseren Intrakoop, Nevi, MilieuPlatformZorg, MVO Nederland en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een landelijk congres over duurzaam inkopen in de zorg. Hoe gaan we er samen – zorgorganisaties, leveranciers en andere betrokkenen - voor zorgen dat producten minder belastend zijn? Hoe voorkomen we verspilling en organiseren we afvalstromen?

 5. Dit voorjaar biedt het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) opnieuwe subsidiemogelijkheden voor onderzoek dat bijdraagt aan verhoging en optimalisatie van de kwaliteit van de forensische zorg. Tot 6 april kunnen eerste projectvoorstellen worden ingediend gericht op: bruikbaarheid en effecten van kwaliteitstoetsingsmethoden in de (forensische) zorg, begeleiding van cliënten met regeloverschrijdend gedrag in VG woonvoorzieningen en Cliëntprofielen 3RO.

  Logo programma Kwaliteit Forensische Zorg
 6. Tijdens de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en Aanpassingswet Wtza (AWtza) op 29 januari jl. de Tweede Kamer verzocht om een overzicht van de maatregelen die VWS neemt om te voorkomen dat personen met verkeerde intenties in de zorg aan de slag gaan. Deze maatregelen heeft de minister nu in een Kamerbrief uiteengezet.

 7. De aanwezige kennis en kennisbehoefte over de chronische fase van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is door het Kennisplein Gehandicaptensector in opdracht van NPG Gewoon Bijzonder onderzocht. Hiervoor zijn zorgprofessionals, mensen met NAH en hun naasten bevraagd. De rapportage van deze eerste fase van ‘NAH in het vizier’ is nu beschikbaar.

  Infographic met resultaten
 8. Na de bevalling van de partner heeft een werknemer recht op één werkweek betaald geboorteverlof. De werknemer neemt het geboorteverlof op binnen 4 weken na de bevalling. Vanaf 1 juli 2020 heeft de werknemer recht op vijf weken aanvullend geboorteverlof.

  Twee broertjes op een bank