Nieuws

Actueel


 1. De Hoge Raad heeft vandaag een belangrijke uitspraak gedaan over de vraag of een werkgever verplicht is mee te werken aan het einde van de arbeidsovereenkomst van een werknemer die twee jaar of langer arbeidsongeschikt is, zodat die werknemer een transitievergoeding kan ontvangen. De Hoge Raad bepaalt dat werkgevers in de regel arbeidsovereenkomsten na twee jaar ziekte niet slapend mogen houden. Zij moeten daarom op verzoek van de werknemer meewerken aan het einde van de arbeidsovereenkomst en de wettelijke transitievergoeding betalen. Dit kan alleen anders zijn als de werkgever gerechtvaardigde belangen heeft om de arbeidsongeschikte werknemer toch in dienst te houden, bijvoorbeeld als er een reëel uitzicht is op re-integratie. Een uitgebreide toelichting leest u hieronder.

  iemand die ligt te slapen
 2. Het onderzoeksbureau Equalis heeft afgelopen zomer van de NZa de vraag gekregen om een onderzoek uit te voeren naar de bekostiging van de Wlz-crisishulp in de gehandicaptenzorg. Dit onderzoek wordt uitgevoerd naar aanleiding van signalen van de VGN en ZN dat de tarieven voor de crisishulp in de huidige vorm niet toereikend zijn.

  Geld
 3. Dat schrijft minister de Jonge in zijn antwoorden op de kamervragen van tweede kamerlid Evert Jan Slootweg over de brief en het manifest die de VGN samen met Ieder(in) heeft opgesteld over de toegang tot huisartsenzorg. De VGN had hiervoor bij de kamerleden opnieuw aandacht gevraagd in het kader van het debat over de begroting van VWS.

  huisarts meet bloeddruk mannelijke patient
 4. Partners in de jeugdsector lanceren op dinsdag 5 november een gezamenlijk platform waarop professionals, jeugd(hulp)aanbieders, overheden en kennisinstellingen samen laten zien hoe zij werken aan verbetering en versnelling in de zorg voor jeugd. De VGN is één partijen die deelneemt aan dit platform.

  Voordejeugd website live
 5. Tweederde van alle zorgprofessionals in de gehandicaptenzorg kan binnenkort gebruik maken van de online leertrajecten van de VGN Academie. De VGN deed in de zomer van 2019 opnieuw een oproep om deel te nemen aan het project. Naast de 29 organisaties die deelnamen aan het pilotproject, is het aantal deelnemers gegroeid naar 49 grote en kleine gehandicaptenzorgorganisaties. De VGN academie maakt samen met haar leden kwalitatief hoogstaande leertrajecten voor belangrijke thema’s. Door samen te ontwikkelen is er al veel kennis gedeeld en zorggeld bespaard.

  VGN Academie
 6. Vindt u hygiënisch werken belangrijk om zo infecties in de gehandicaptenzorg te voorkomen? Dan zijn wij op zoek naar u! De aanmelding voor de Infectiepreventie Experience op maandag 16 december is geopend!

  Handen wassen