Nieuws

Actueel
 1. Sinds 1 januari 2017 geldt de nieuwe Governancecode Zorg. In dat kader heeft de BoZ in de loop van 2017 de BoZ Governance innovatie- en adviescommissie (IAC) geïnstalleerd. Deze commissie heeft onder meer als taak om adviezen te geven aan de BoZ over de verdere ontwikkeling van de Governancecode Zorg. In oktober 2019 heeft de IAC een eerste advies uitgebracht aan de BoZ in de vorm van een rapport met de titel: Good Governance: een gezamenlijke opgave.

 2. Feestdagen 2020

  Nieuws

  Welke feestdagen vallen in 2020 op doordeweekse dagen? Op hoeveel uren feestdagenverlof heeft een werknemer in de gehandicaptenzorg in elk geval recht? Welke feestdagenverlofregeling geldt wanneer de jaarurensystematiek door mijn organisatie nog niet wordt toegepast?

  versierde bomen
 3. Op 1 juli 2020 wordt de nieuwe donorwet van kracht die regelt dat iedereen vanaf 18 jaar of ouder in Nederland geregistreerd wordt in het Donorregister voor orgaan- en weefseldonatie na overlijden. Bij de behandeling van de nieuwe donorwet in de Eerste Kamer is een motie aangenomen. Daarin vroeg de Eerste Kamer om een kwaliteitsstandaard te ontwikkelen die een uniforme zorg en omgang met nabestaanden waarborgt. Deze kwaliteitsstandaard is inmiddels gepubliceerd door het Zorginstituut Nederland. U vindt de standaard en de Kamerbrief als bijlage onderaan dit artikel.

  donor
 4. Woensdag 27 november 2019 heeft prof. dr. Carlo Leget, hoogleraar Zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek (UvH) in Utrecht en bijzonder hoogleraar zingeving en ethiek in de palliatieve zorg namens het Integraal Kankercentrum Nederland en de Associatie Hospicezorg Nederland, de 7e Els Borst Lezing uitgesproken met de titel ‘De prijs van de vrijheid – Over de positie van sociaal kwetsbare jongeren met beperkte cognitieve vaardigheden in de samenleving’.

  Portretfoto Carlo Leget
 5. De VGN, ActiZ, GGZ Nederland, NVZ en NEVI-zorg, Intrakoop, IAZ en Santeon hebben in 2017 herziene Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG) ontwikkeld. De AIVG bestaat uit een algemeen deel en uit een drietal modules. De derde module, Module Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI), was nog in ontwikkeling en is inmiddels beschikbaar. Aanbieders van gehandicaptenzorg kunnen deze voorwaarden naar eigen inzicht gebruiken voor de inkoop van producten en diensten.

  duurzaamheid
 6. In 2018 heeft de VGN de Green Deal 2.0 'Duurzame Zorg voor een Gezonde Toekomst' getekend. De zorgsector heeft vervolgens meegedacht met het Klimaatakkoord en afgesproken om een eigen aanpak voor verduurzaming van het vastgoed te ontwikkelen via ‘instellingsroutekaarten’. Om u daarbij te helpen, hebben de VGN, Actiz, GGZ-Nederland en het Milieuplatform Zorgsector (MPZ) in november 2019 drie bijeenkomsten georganiseerd. De bijeenkomsten waren bedoeld voor vastgoedmanagers en andere betrokkenen bij het vastgoedbeleid, alsmede verdere geïnteresseerden. De belangstelling was groter dan het aantal plaatsen. Om die reden organiseren we een vierde bijeenkomst op 21 januari ’s middags van 13 – 17 uur in Utrecht, Oudlaan 4.

  duurzaam