Nieuws

Actueel
 1. Onderzoeksbureau Nivel gaat de huidige praktijk rond beeldvorming en diagnostiek van mensen met een VG7 indicatie inventariseren. Dit gebeurt in het kader van het Zinnige Zorgtraject Mensen met Verstandelijke Beperkingen en probleemgedrag van het Zorginstituut.

 2. De afgelopen dagen is er veel aandacht in het nieuws omtrent een ernstige kwetsbaarheid in Citrix. Er is code online verschenen waarmee hackers zonder technische kennis eenvoudig misbruik kunnen maken van deze kwetsbaarheid, zoals gebeurd lijkt te zijn in Medische Centrum Leeuwarden en de gemeente Zutphen. Ook instellingen voor gehandicaptenzorg maken gebruik van deze Citrix producten. De VGN adviseert u om te handelen op basis van de adviezen van uw softwareleverancier, het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en de Zorg-CERT.

  Cyber security
 3. Wanneer een zorginstelling investeert en daarbij gebruik maakt van duurzame energiebronnen voor de opwekking van energie, kan het in aanmerking komen voor de SDE+ subsidie. De Tweede Kamer heeft besloten dit voorjaar nog een extra ronde van de SDE+ subsidie beschikbaar te stellen. SDE staat voor: Stimuleringsregeling Duurzame Energie.

 4. In juni 2019 informeerden we u over de eerste fase van de overheveling van de Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntengroepen (GZSP) naar de Zorgverzekeringswet. De prestaties van de Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) en van de Specialist Ouderengeneeskunde (SO) zijn per 2020 overgegaan naar de Zvw. Het heeft consequenties voor de inkoop (verzekeraars contracteren nu rechtstreeks met de AVG of zorgorganisaties die deze zorg leveren). Maar het heeft ook consequenties voor de huisarts die nu als eerste moet verwijzen (de indicaties lopen niet meer via het CIZ).

 5. In mei 2019 informeerden we u over de stand van zaken vennootschapsbelasting (Vpb) voor jeugdzorginstellingen. Op 25 november heeft het Ministerie van Financiën een nieuw besluit over Vpb in de Staatscourant geplaatst. De kern daarvan lichten we hieronder toe. Voor een bredere context verwijzen we naar onze notitie in mei.

  jeugddomein
 6. Op 26 maart 2020 vindt het EMB congres ‘Kijk! Een frisse blik.. Mijn familie & ik’ plaats bij de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle. Het is dé dag om actief kennis met elkaar te delen rondom EMB. Wil je een workshop geven tijdens dit congres? Heb je belangstelling voor een stand op de informatiemarkt? Of wil je erbij zijn als bezoeker? Meld je dan snel aan!

  EMB congres