Nieuws

Presentaties en opbrengsten Kennisdag Integrale jeugdhulp beschikbaar

07 april 2016

Hoe geven gemeenten en zorgaanbieders gezamenlijk invulling aan de beoogde transformatie in de jeugdhulp? Deze vraag stond centraal tijdens de Kennisdag integrale jeugdhulp op 25 januari 2016. Doel van deze Kennisdag was om kennis te delen, elkaar te inspireren en zo de transformatie te stimuleren.

De dag werd georganiseerd door de VGN samen met Jeugzorg Nederland, GGZ Nederland, VOBC en VNG. Na een plenaire presentatie vanuit cliëntenperspectief vond een discussie plaats aan de hand van een aantal stellingen. Vertrekpunt voor de discussie was de notitie ‘Ruimte voor jeugdhulp’, waarin door bestuurders van de VNG en de branches, een gedeelde visie op de ontwikkelrichting van het jeugdstelsel is beschreven.

Tijdens het middaggedeelte vonden in drie rondes vijftien deelsessies plaats onder de noemer 'sterke voorkant', horizontaal en verticaal integraal' en 'complex en bovenregionaal'.

De gehouden presentaties, de uitslagen van de stemming over de stellingen, de 'mindmaps' van de parallelsessies (als 'slideshow') en de 'geleerde lessen en opdrachten voor de toekomst' zijn als bijlagen bijgevoegd.

 

Portretfoto van Jan Visscher
Wil je meer weten?
Neem contact op met Jan Visscher

Deze pagina is een onderdeel van: