Uitnodiging online bijeenkomst vernieuwde Governancecode en Commissie onderzoek en advies

Op vrijdag 15 oktober organiseert de VGN van 10.00 uur tot 11.30 uur een digitale bijeenkomst voor bestuurders om bij te praten over de vernieuwing van de Governancecode Zorg. Ook gaan we in gesprek over de vraag of we als vereniging een procedure willen inrichten wanneer leden niet voldoen aan de lidmaatschapsverplichtingen.

Hieronder vindt u het aanmeldingsformulier. Na aanmelding ontvangt u in de week van 11 oktober de zoom-link voor de bijeenkomst, de concept Governancecode Zorg en de conceptregeling Commissie van onderzoek en advies.