Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023-2028

Het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023-2028 is de opvolger van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022. Het vernieuwde kompas treedt op 1 januari 2023 in werking. Het is minder instrumenteel, sluit beter aan op de praktijk, heeft meer aandacht voor ervaringsdeskundigheid en er is een hoofdstuk toegevoegd over professionele ontwikkeling. Bovendien gingen we van een kader naar een kompas, want kwaliteit is onze richting.

Kwaliteitskompas

Onderaan dit artikel kunt u het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023-2028 downloaden als pdf.

Eind september 2022 gaf Zorginstituut Nederland groen licht: het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg wordt opgenomen in haar kwaliteitsregister en treedt op 1 januari 2023 in werking. Er ging een intensief actualisatietraject aan vooraf waarin USBO Advies van de Universiteit Utrecht een voortgangsonderzoek uitvoerde naar het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022 en aanbevelingen deed voor een actualisatie. Op basis van die aanbevelingen is de Stuurgroep Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg, die eigenaar is van het kwaliteitskompas, samen met haar achterban aan de slag gegaan. Zo ontstonden concrete ideeën over wat wel en niet aan te passen.  

Meer inbreng van mensen met een beperking en hun verwanten 

De uitgangspunten van dit kwaliteitskompas zijn onveranderd gebleven ten opzichte van het vorige kwaliteitskader. Het gaat om kwaliteit van bestaan en regie over het eigen leven. Toch zijn er veranderingen doorgevoerd. Vergeleken met het vorige kwaliteitskader is er in het vernieuwde kwaliteitskompas meer aandacht voor de inbreng van mensen met een beperking als dragers van kwaliteit en voor de ervaringskennis die zij en hun verwanten en sociaal netwerk inbrengen. Er is met zorg naar de taal gekeken: zo min mogelijk jargon, weg van de instrumenten en van het heilige moeten. Het is een uitnodiging om te blijven zoeken naar wat er beter kan, maar het is ook een oproep om te koesteren wat goed gaat.

Professionele ontwikkeling

In dit kwaliteitskompas is veel aandacht besteed aan de professionele ontwikkeling van en door professionals. Om kwaliteit te kunnen leveren moeten zij de mogelijkheid hebben om aan hun eigen kwaliteit te werken. Hier ligt een belangrijke verantwoordelijkheid voor zorgaanbieders, maar het is natuurlijk ook een opdracht aan de professional zelf. Een organisatieklimaat waarin leren en ontwikkelen vanzelfsprekend is, maakt een wereld van verschil. Juist dat verschil is hard nodig in deze tijd van schaarste aan personeel en hoge verwachtingen over kwaliteit en toegankelijkheid van zorg.

Van kwaliteitskader naar kwaliteitskompas

Met de keuze voor een nieuwe naam, namelijk kwaliteitskompas in plaats van kwaliteitskader, spreekt de Stuurgroep een ambitie uit: kwaliteit is de richting. Een kader kan als beperkend worden ervaren, terwijl een kompas richting geeft; sturing in een tijd waarin de gehandicaptenzorg te maken heeft met urgente vraagstukken, en waarin er meer dan ooit een beroep gedaan wordt op de creativiteit en de veerkracht van zorgaanbieders, professionals, mensen met een beperking, hun verwanten en sociaal netwerk, maar ook van de maatschappij. Een kompas biedt bovendien ruimte voor eigen inkleuring op basis van de ervaringen van mensen met een beperking en hun verwanten en sociaal netwerk, zorgprofessionals en externe partners. Werken aan kwaliteit is nooit af. Het is een zoekproces dat gevoed wordt door geleerde lessen en veranderende omstandigheden.

Kwaliteitskompas

Het kwaliteitskompas bestaat uit vier bouwstenen, drie hoofdstukken en een ontwikkelagenda. Onderstaand kunt u het Kwaliteitskompas downloaden. De afzonderlijke onderdelen zijn via onze pagina www.vgn.nl/kwaliteitskader online te lezen.