Nieuws over het Kwaliteitskompas

Eind september 2022 maakte Zorginstituut Nederland bekend dat het geactualiseerde Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023 - 2028 wordt opgenomen in het kwaliteitsregister en per 1 januari 2023 inwerking treedt. Daar ging een actualisatietraject aan vooraf waarin de Landelijke Stuurgroep Kwaliteitskader nauw samenwerkte met haar achterban. Onderstaand vindt u een overzicht van de nieuwsberichten die zijn verschenen rond het Kwaliteitskompas.

Medianieuws

Chris Kuiper nieuwe voorzitter Stuurgroep Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg

Chris Kuiper is met ingang van 1 januari 2023 de nieuwe voorzitter van de Landelijke Stuurgroep Kwaliteitskompas. Hij volgt Pauline Meurs op die ruim drie jaar voorzitter van de stuurgroep is geweest. Tegelijk met de komst van Kuiper treedt het vernieuwde Kwaliteitskompas in werking. Meer informatie lees je in dit artikel.

_________________________________________________________________________

Kwaliteitsrapport 2022 in de vorm van een voortgangsbericht is mogelijk in het overgangsjaar 2022-2023

Het vernieuwde kwaliteitskompas is per 1 januari van kracht, maar formeel moet het laatste kwaliteitsrapport over 2022 volgens het oude kwaliteitskader worden afgerond. Hoe gaan we het komend jaar hiermee om nu we in een overgangsfase zitten van het voormalige kwaliteitskader naar het kwaliteitskompaskompas? De stuurgroep KKGHZ geeft antwoord.

_________________________________________________________________________

Gehandicaptenzorg en zorglandbouw werken samen aan kwaliteit

De Stuurgroep Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg en de Federatie Landbouw en Zorg (FLZ) ondertekenden vrijdag 20 januari 2023 een samenwerkingsovereenkomst. Samen streven ze naar een kwaliteitsaanpak die maximaal aansluit bij de intentie van de zorg en op termijn volledig domeinoverstijgend kan werken. Meer informatie lees je in het persbericht.

_________________________________________________________________________

‘Het kwaliteitskompas daagt me uit om echt aan de slag te gaan'

Tijdens een feestelijke bijeenkomst werd het vernieuwde Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg gelanceerd, de opvolger van het Kwaliteitskader dat in de afgelopen vijf jaar werd toegepast in de sector. ‘Het vernieuwde kwaliteitskompas daagt me uit om echt aan de slag te gaan met kwaliteit binnen de organisatie.’ Lees hier verder voor het volledige verslag van de lanceringsbijeenkomst.

_________________________________________________________________________

Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg is een aanscherping van succesvol kwaliteitskader

September 2022 - Tijdens de lanceringsbijeenkomst van het Kwaliteitskompas kregen Theo van Uum, directeur Langdurige zorg van VWS, en Emmeke van Eersel, bestuurder van Middin, het vernieuwde Kwaliteitskompas overhandigd. Het kwaliteitskompas is de opvolger van het succesvolle kwaliteitskader, dat in de afgelopen vijf jaar werd toegepast in de sector. Het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg wordt op 1 januari 2023 in gebruik genomen tot aan 2028. Het is minder instrumenteel, sluit beter op de praktijk en heeft meer aandacht voor ervaringsdeskundigheid. Lees hier het volledige persbericht.

_________________________________________________________________________

Minister Conny Helder ontvangt eerste exemplaar Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg

September 2022 - Het eerste exemplaar van het vernieuwde Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023-2028 is op 28 september overhandigd aan minister Conny Helder van Langdurige Zorg en Sport. Caron Landzaat, medewerker van de VGN, overhandigde het Kwaliteitskompas aan de minister en stelde haar een paar vragen. Dat filmpje kunt u hier bekijken.

_________________________________________________________________________

Meer aandacht voor ervaringsdeskundigheid in de geactualiseerde versie van het Kwaliteitskader

Maart 2022 - Kwaliteitsrapporten zijn té standaard, visitaties té formeel en reflecties te veel een instrument. Het geactualiseerde Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg wordt daarom minder instrumenteel, moet beter aansluiten op de praktijk en er komt meer aandacht voor ervaringsdeskundigheid. Dat werd duidelijk tijdens de bijeenkomst ‘Op weg naar een geactualiseerd kwaliteitskader’ dat de VGN in opdracht van de landelijke Stuurgroep Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg organiseerde op dinsdag 8 maart 2022. Een verslag van die bijeenkomst leest u hier.

_________________________________________________________________________

Praat mee tijdens de online bijeenkomst 'Op weg naar een geactualiseerd Kwaliteitskader'

Februari 2022 - Wat verandert er in de geactualiseerde versie van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg? En, hoe kunnen we het werken met het kwaliteitskader nog verder optimaliseren? Deze vragen staan centraal op de bijeenkomst van 8 maart die de VGN in opdracht van de Stuurgroep Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg organiseert. Meer informatie.

_________________________________________________________________________

Eindrapport Kwaliteitskader hertaald door Taal voor Allemaal

December 2021 - Het eindrapport met conclusies en aanbevelingen voor het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg dat door USBO Advies geschreven werd, is hertaald door Taal voor Allemaal van zorgorganisatie Koraal. Taal voor Allemaal heeft als doel teksten voor iedereen begrijpelijk en toegankelijk te maken. Hierdoor is het eindrapport ook goed te lezen door cliënten zelf. Lees hier verder.

_________________________________________________________________________

VGN organiseert inloopsessies om input voor de actualisatie van het Kwaliteitskader op te halen

December 2021 - VGN organiseert in januari 2022 zes online inloopsessies om bij haar leden input op te halen voor de actualisatie van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Het afgelopen jaar voerde USBO Advies van de Universiteit Utrecht, een voortgangsonderzoek uit naar het Kwaliteitskader dat in 2017 van kracht werd. Het eindrapport met conclusies en aanbevelingen dient als uitgangspunt voor de inloopsessies. Lees hier verder.

_________________________________________________________________________

Eindrapport Kwaliteitskader biedt mooie aanbevelingen voor een actualisatie

November 2021 - Het afgelopen jaar voerde USBO Advies van de Universiteit Utrecht in opdracht van de Stuurgroep, een voortgangsonderzoek uit naar het Kwaliteitskader dat in 2017 van kracht werd. Het was een lerende evaluatie en moest inzicht verschaffen in de ervaringen rondom het kwaliteitskader in de praktijk: wat gaat goed, wat zijn aandachtspunten, en welke lessen volgen daaruit voor de verdere ontwikkeling van het kwaliteitskader? De conclusies en aanbevelingen van USBO leest u hier.