Nieuws

Kerndocumenten en Handreikingen voor de gehandicaptenzorg

Aanbieders van gehandicaptenzorg werken vanaf 2017 met het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022. Het vernieuwde kader berust op een aansprekende visie, geeft helderheid aan cliënten over goede zorg, helpt teams om de zorg te verbeteren en biedt handvatten voor bestuurlijke verantwoording. Het legt een sterk accent op leren en verbeteren. Bovendien laat het ruimte voor diversiteit en het stimuleert het leggen van eigen accenten.

kerndocumentenenhandreikingen

Hier vindt u de kerndocumenten van het Kwaliteitskader 2017 - 2022 en handreikingen. De handreikingen kunnen gebruikt worden bij de toepassing van het Kwaliteitskader in de praktijk.

Deze pagina is een onderdeel van: