Achtergrondartikelen

Actueel
 1. Zorgorganisatie Severinus in Veldhoven paste compartimentering toe om de coronacrisis het hoofd te bieden. De dagbesteding verhuisde naar de woningen waar zorgmedewerkers en activiteitenbegeleiders samen met de bewoners een extended family vormden. ‘Van de ene op de andere dag hielp ik met zaken als ogen en oren druppelen.’

  Activiteitencoördinator Irma Verbeek en regiebegeleider Maaike Gepkens, met bewoner Anne-Marie in hun midden. Foto door Stijn Rademaker.
 2. Op dinsdag 8 oktober jongstleden organiseerden de gezamenlijke zorgbranches een webinar waarin Het Potentieel Pakken een toelichting en concrete handvatten gaf om de deeltijdfactor in de zorg te verlagen.

  stay home
 3. Een rust die weldadig was

  Achtergrond

  Minder woede-uitbarstingen en epileptische aanvallen, meer vrolijkheid en alertheid. Veel mensen met een beperking bloeiden op tijdens de corona-maatregelen. Dus? ‘Blijkbaar hebben wij de behoeften van cliënten onbewust aangevuld met zaken die bij onszelf de kwaliteit van leven verhogen.’

  Dagbesteding op woonlocatie, Arno Krekels bij de Twentse Zorgcentra. Fotografie door Martine Sprangers.
 4. In het tweede kwartaal van 2020 is het verzuimpercentage in de Gehandicaptenzorg 6,82. Dat is een stijging ten opzichte van een jaar geleden toen het percentage uitkwam op 6,11. In het voortschrijdend jaar 2019-3 t/m 2020-2 is het verzuimpercentage sinds vorig jaar met 8% gestegen naar 6,73.

  stay home
 5. De voorbereidingen op de wetswijziging dat mensen met een grondslag psychiatrische stoornis toegang kunnen krijgen tot de Wlz is in volle gang. Dit betreft onder andere de indicatiestelling, de zorginkoop en de uitwerking van behandeling voor deze cliënten.