Achtergrondartikelen

Actueel
 1. Het coronavirus heeft een grote impact op alle werkenden in Zorg en Welzijn. Dit blijkt ook uit een onderzoek dat is uitgevoerd door onderzoeksbureau Newcom.
  In de periode maart tot en met augustus was er vooral impact op de thema’s organiseren (van zorg, sociaal werk en kinderopvang) en werkomgeving. In mindere mate was er aandacht voor de thema’s waardering, financiering en innovatie.

 2. Houvast: onvoorwaardelijke steun

  Achtergrond

  De vijfenvijftig ‘complexe’ cliënten van zorgorganisatie Houvast in Tilburg wonen begeleid zelfstandig. Dat kan doordat het team zorgverleners onvoorwaardelijke steun biedt. Hoe ziet dat eruit in de dagelijkse praktijk?

  Houvast
 3. Coro-napraten en vooruitkijken

  Achtergrond

  Donderdag 17 september kwamen bestuurders van gehandicaptenzorgorganisaties uit het hele land bijeen voor een themabijeenkomst ‘coro-na-praten en vooruitkijken’. Het doel: leren van elkaar. De bijeenkomst begon met een reflectie van Pauline Meurs op de eerste fase van de coronacrisis in de gehandicaptenzorg. Daarnaast werd er gezamenlijk vooruitgekeken, want terugblikken is leerzaam, maar hoe gaan we nu verder? Welke lessen nemen we mee en wat moeten we vooral achter ons laten?

  Pauline Meurs spreekt bestuurders van VGN leden toe
 4. Zorgorganisatie Severinus in Veldhoven paste compartimentering toe om de coronacrisis het hoofd te bieden. De dagbesteding verhuisde naar de woningen waar zorgmedewerkers en activiteitenbegeleiders samen met de bewoners een extended family vormden. ‘Van de ene op de andere dag hielp ik met zaken als ogen en oren druppelen.’

  Activiteitencoördinator Irma Verbeek en regiebegeleider Maaike Gepkens, met bewoner Anne-Marie in hun midden. Foto door Stijn Rademaker.
 5. Op dinsdag 8 oktober jongstleden organiseerden de gezamenlijke zorgbranches een webinar waarin Het Potentieel Pakken een toelichting en concrete handvatten gaf om de deeltijdfactor in de zorg te verlagen.

  stay home
 6. Een rust die weldadig was

  Achtergrond

  Minder woede-uitbarstingen en epileptische aanvallen, meer vrolijkheid en alertheid. Veel mensen met een beperking bloeiden op tijdens de corona-maatregelen. Dus? ‘Blijkbaar hebben wij de behoeften van cliënten onbewust aangevuld met zaken die bij onszelf de kwaliteit van leven verhogen.’

  Dagbesteding op woonlocatie, Arno Krekels bij de Twentse Zorgcentra. Fotografie door Martine Sprangers.