Achtergrondartikelen

Actueel
 1. Een zo gewoon mogelijk leven met Pro

  Achtergrond

  Gewoon blijven doen. Dat is het uitgangspunt van Pro, een samenwerking tussen meerdere zorgorganisaties, het CCE en zorgkantoren. Pro wil doorplaatsing en uitstoting van mensen met een licht verstandelijke beperking en een intensieve ondersteuningsvraag voorkomen, door onvoorwaardelijkheid te bieden, en een zo gewoon mogelijk leven.

  Pro
 2. ‘Er is veel te weinig aandacht voor de persoonlijke geschiedenis van de mensen die we ondersteunen: hun biografie’, zegt Erik Boot. Hij is arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) bij ’s Heeren Loo en sprak onlangs op een bijeenkomst over psychiatrie en gehandicaptenzorg. In dit interview voor magazine Markant vertelt hij hoe belangrijk iemands geschiedenis is.

  Erik Boot
 3. Het afgelopen jaar is het verzuim in de zorgsector tot ongekende hoogte gestegen. Gedurende het jaar hebben we geprobeerd om aan de hand van maandcijfers de vinger aan de pols te houden. Nu er ruim een jaar voorbij is, kunnen we aan de hand van de kwartaalcijfers iets uitzoomen en de cijfers analyseren.

  Die analyse maakt duidelijk dat Corona een enorme impact heeft (gehad) op het verzuim in de zorgsector. Het grootste effect zien we terug bij het langdurig verzuim dat nog nooit zo hoog is geweest.

  Als verzuim steeds vaker steeds langer duurt, dan wordt de ruimte om voor korte tijd uit te vallen steeds kleiner, tot het punt dat er misschien helemaal geen ruimte meer over is. Een onwenselijke situatie. Het is niet meer dan menselijk om soms een beetje tijd nodig te hebben om even bij te komen, om te herstellen. Zeker het zorgpersoneel dat al jarenlang onder hoge druk staat. De vraag is: is de zorg straks nog in staat om aan de stijgende zorgvraag te voldoen, als zorgen voor zichzelf soms al een grote uitdaging is?

  In de praktijk betekent dat onder andere voldoende aandacht hebben voor de medewerkers. Op organisatieniveau wordt dat op veel verschillende manieren succesvol ingevuld. Maar met een groot personeelstekort en de lange nasleep van Corona staat de zorgsector voor een enorme uitdaging om het personeel die aandacht te kunnen geven die nodig is.

  Met de voorspellende kracht van de voortschrijdende cijfers verwachten we dat een daling van het verzuim er helaas voorlopig nog niet aankomt en kunnen we ons tegelijkertijd afvragen waar dit naartoe gaat.

  De analyse in dit artikel gaat verder onder de foto.

  Rekenmachine
 4. Om mensen met een beperking meer te laten bewegen, of zelfs sporten, leidt Siza begeleiders op tot Beweeg Aandacht Functionaris. ‘Laagdrempelig bewegen aan de keukentafel is minstens zo waardevol als sporten. Het hoeft niet zo ingewikkeld te zijn.’

  man in zwembad met een bal
 5. In zijn documentaire Mari staat op onderzocht filmmaker Mari Sanders hoe Nederland eruitziet door de ogen van mensen met een handicap. Hij stortte zichzelf ervoor in een identiteitscrisis. ‘Ik heb geen diep verlangen meer om te kunnen lopen. Ik wens eerder dat de maatschappij verandert, dan ikzelf.’

  Mari Sanders zittend in zijn rolstoel buiten in het bos
 6. Muziek op je schouders

  Achtergrond

  'Niet iedereen kan een koptelefoon op zijn oren verdragen.' Hoe los je dit op - als je toch van muziek wil genieten? Je leest het hieronder in de innovatierubriek van Markant.

  Man met koptelefoon op schouders kijkt lachend in de camera met een arm in de lucht
 7. Nieuw pensioenstelsel

  Achtergrond

  Het toekomstige pensioenstel kwam tijdens de ALV op 3 juni 2021 ter sprake, waarbij vanuit het bestuur van PFZW de te maken keuzes binnen het nieuwe pensioenstelsel werden gepresenteerd. Sociale Partners, werkgevers en vakbonden, zullen in de nieuw te vormen Commissie Arbeidsvoorwaarden Pensioen (CAP) tot een keuzes moeten komen. Tijdens de ALV bleek dat de meerderheid van de VGN-leden gelijkluidende voorkeuren heeft bij de te maken keuzes, mede gebaseerd op de door PFZW gehanteerde waarden, hetgeen voor de VGN-vertegenwoordiger in de CAP (Johan Dusseljee, bestuurder Vanboeijen) een vorm van mandaat vormt voor het gesprek in de CAP.
  In dit artikel beschrijven we nog eens in hoofdlijnen het waarom, wat en hoe van het nieuwe pensioenstelsel.

  Pensioenfonds Zorg & Welzijn