Achtergrondartikelen

Actueel
 1. In het tweede kwartaal van 2020 is het verzuimpercentage in de Gehandicaptenzorg 6,82. Dat is een stijging ten opzichte van een jaar geleden toen het percentage uitkwam op 6,11. In het voortschrijdend jaar 2019-3 t/m 2020-2 is het verzuimpercentage sinds vorig jaar met 8% gestegen naar 6,73.

  stay home
 2. De voorbereidingen op de wetswijziging dat mensen met een grondslag psychiatrische stoornis toegang kunnen krijgen tot de Wlz is in volle gang. Dit betreft onder andere de indicatiestelling, de zorginkoop en de uitwerking van behandeling voor deze cliënten.

 3. In het ‘webinar Zorgtalks met Mieke Draijer’, geeft Mieke Draijer, medisch directeur van Zorggroep Alliade in Friesland haar visie op de medische as in de langdurige zorg. Ook geeft zij aan hoe dit in de praktijk werkt. Een mooi voorbeeld van hoe je de medisch generalistische zorg kunt organiseren. Dit webinar is primair gericht op de ouderenzorg, maar Alliade past de visie ook toe in de gehandicaptenzorg. Mieke Draijer is opgeleid als SO. Zorggroep Alliade levert zowel zorg aan ouderen als aan mensen met een beperking.

  portretfoto van lachende Mieke Draijer
 4. Er wordt hard gewerkt aan de toegang tot huisartsenzorg (algemeen medische zorg) voor mensen met een beperking. Uit eerder onderzoek van de VGN bleek dat steeds meer WLZ cliënten het zonder huisarts moeten doen. Daarnaast is er een tekort aan artsen verstandelijk gehandicapten (AVG). Zorgaanbieders willen huisartsen én AVG’s beter faciliteren. De VGN werkt op landelijk niveau aan de randvoorwaarden. Binnenkort zal de VGN een themapagina lanceren waar alle informatie en goede voorbeelden over de toegang medische zorg zal worden gedeeld. Hier volgt alvast de stand van zaken.

  huisarts meet bloeddruk mannelijke patient
 5. 25 juni organiseerde de VGN de Webinar Testen, Inzet & PBM gebruik. Vier experts op het gebied van richtlijnen, infectiepreventie, beleid en gezond werken deelden hun kennis en beantwoordden vragen. In dit artikel staat een terugkoppeling met nuttige links. VGN leden kunnen de video-opname van deze Webinar opvragen via corona@vgn.nl.

  Beschermingsmiddelen-mondkapje