Nieuws

Actueel
  1. Het wetsvoorstel dat de langdurige zorg vanaf 2015 regelt, leidt tot onduidelijkheid en een verminderde rechtsbescherming van mensen die zorg nodig hebben. Dat concludeert de Raad voor de rechtspraak in haar  wetgevingsadvies naar aanleiding van het wetsvoorstel voor de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

  2. Begeleiders in de verstandelijk gehandicaptenzorg vinden de palliatieve zorg binnen hun team goed, maar zelf voelen de meesten zich nog onvoldoende toegerust om die zorg te verlenen, zo blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL en VUmc in het wetenschappelijke tijdschrift Nurse Education Today.
    Vanwege de toenemende vergrijzing zullen ook steeds meer mensen met een verstandelijke beperking in de toekomst een beroep doen op palliatieve zorg. In de verstandelijk gehandicaptensector werken veel agogisch opgeleide begeleiders en in mindere mate begeleiders met een verpleegkundige opleiding. In vergelijking tot de agogisch opgeleide begeleiders zijn begeleiders met een verpleegkundige achtergrond beter toegerust voor lichamelijke en medische zorg. De onderzoekers deden een peiling onder leden van het landelijke Panel Verpleging & Verzorging naar hun ervaringen met palliatieve zorg.

  3. Dove en slechthorende jongeren komen sociaal minder goed mee in het regulier onderwijs. Dit blijkt uit onderzoek van Nina Wolters, onderzoeker bij Kentalis. Met het oog op het aankomend Passend Onderwijs, maar ook door de start van het nieuwe schooljaar, zijn deze zorgelijke onderzoeksresultaten extra actueel en relevant. Wolters ontwikkelde voor o.a. leerkrachten in het regulier onderwijs een handreiking over de participatie van dove en slechthorende jongeren. Ook middels een filmpje vraagt Wolters aandacht voor haar relevante onderzoek.

  4. Stel je voor: je bent aan het werk en ineens word je geconfronteerd met een overval. Hoe reageer je? Wat kun je doen? En wat moet je vooral niet doen? Abrona Vrije Tijd & Leren heeft een training ontwikkeld die medewerkers voorbereid op deze situatie. De training richt zich specifiek op medewerkers bij sociale ondernemingen en zorginstellingen. Dit komt tot uiting in de manier waarop de training is opgebouwd.

  5. Ouders, zorgkantoren en zorginstellingen worstelen met het zoeken naar goede opvang voor kinderen en volwassenen met een beperking en zware gedragsproblemen. Een ingewikkeld probleem, erkent staatssecretaris Van Rijn.

  6. Einddatum voor de migratie is in zicht dus wacht niet langer en start met overstappen. Op 1 februari 2014 kan heel Nederland – zowel consumenten als bedrijven en organisaties- alleen nog maar gebruik maken van het International Bank Account Number (IBAN) als rekeningnummer. Ook gaan we gebruik maken van nieuwe, Europese standaarden voor overschrijvingen en incasso’s. De impact hiervan op uw bedrijfsvoering kan groot zijn. Zeker als uw organisatie bijvoorbeeld gebruik maakt van software of incasso’s. Een tijdige voorbereiding is dan ook van groot belang. Want als u niet uiterlijk 1 februari 2014 gereed bent, kunt u niet meer meedoen aan het betalingsverkeer.

  7. Reëlle Communicatie gelooft in de kracht van mensen én verhalen. Zo heeft zij al meer dan honderd krachtige verhalen van kwetsbare mensen gebundeld in zes Krachtenbundels. Unieke wijsheden die Reëlle graag levend houdt. Want persoonlijke verhalen verkleinen de afstand tussen mensen en kunnen vooroordelen wegnemen. Reëlle gelooft in de kracht van kwetsbaarheid. In de kracht van mensen én verhalen. Kwetsbare mensen, zoals mensen met een beperking, hebben iets te vertellen. Unieke levensverhalen die niet te kopiëren zijn: wijsheden die Reëlle graag levend houdt.

  8. Vorige week informeerden we u over het principe-akkoord tussen Aedes en het Kabinet, met name voor wat betreft het mogelijk vervallen van de Btw-integratieheffing. Er is nog veel onduidelijk over een eventuele doorwerking naar de zorgsector. Toch willen we u een artikel van Deloitte met enkele belangrijke aandachtspunten niet onthouden. Met toestemming van Deloitte: zie de bijlage