Naar hoofdmenuNaar hoofdinhoud

Home

Tweede Kamerverkiezingen 2017

.
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) vindt dat mensen met een beperking dezelfde kansen moeten krijgen als alle anderen. Ze hebben recht op goede zorg en ondersteuning én op meedoen in de samenleving. Maar dit gaat niet vanzelf, om dit te realiseren is de steun van politieke partijen hard nodig. Op deze pagina vindt u een overzicht van wat voor de gehandicaptensector belangrijk is voor de komende verkiezingen op 15 maart.

Oproep VGN aan informateur: Laat gehandicapten meedoen in de samenleving

De VGN heeft in een brief aan informateur Schippers aandacht gevraagd voor een aantal punten die in een regeerakkoord niet mogen ontbreken.
1. Mensen met een beperking doen mee in de samenleving
2. Er is een echt sociaal domein voor mensen met een beperking
3. Er is een persoonsvolgende Wet langdurige zorg die maatwerk mogelijk maakt
4. Noodzakelijke voorwaarden voor goede zorg en ondersteuning zijn vervuld

Welkom aan de nieuwe Kamerleden!

Nederland Onbeperkt en VGN feliciteren alle 150 Tweede Kamerleden van harte met hun benoeming! Onze gefilmde felicitatie bekijken? Klik dan op onderstaande foto.

Meldpunt Onbeperkt Stemmen


Heeft u een beperking en ervaart u problemen bij het stemmen? Of heeft u juist een positieve ervaring met de toegankelijkheid van de  verkiezingen? Meld uw ervaring bij het College voor de Rechten van de Mens.

Agenda voor de Zorg

Investeer in vernieuwende zorg. Dat is de oproep aan een nieuw Kabinet door een brede coalitie van 16 zorgbranches, waaronder de VGN. Deze zorgpartijen, verenigd in de Agenda voor de Zorg, willen de vernieuwing in de zorg bereiken door meer inzet van innovatie en digitale zorg, meer goed opgeleide zorgverleners, een preventieakkoord, samenhangende afspraken over de kwaliteit en financiële kaders en minder regels. Op 20 maart is de Agenda presenteerde voorzitter Alexander Rinnooy Kan de hoofdpunten van deze agenda.

Onze politieke wensen

In de komende kabinetsperiode (2017-2022) verwachten we geen grote stelselveranderingen, maar we willen wel dat er een goede inzet plaats vindt op voor de VGN belangrijke thema’s. Hiervoor vragen we continu aandacht, waaronder bij de politiek. De steun van politieke partijen én het nieuwe kabinet is ook de komende tijd hard nodig om onderstaande wensen waar te maken.

  1. Gewoon meedoen, voor iedereen!
  2. Maatwerk over domeinen heen
  3. Minder tijd en energie naar administratieve processen
  4. Goede zorg vraagt een reëel budget
  5. Investeer in innovatie


Wat kan de politiek bijdragen om dit te realiseren? Lees meer over onze standpunten.

"Mensen met een beperking hebben nu óf een persoonsgebonden budget óf zorg in natura. Onze ambitie is om over vier jaar te zorgen dat je het beste van die twee werelden hebt. De zeggenschap en het maatwerk van een pgb en de zekerheid, kwaliteit en professionaliteit van zorg in natura."
 

Frank Bluiminck, directeur VGN, op Skipr

Kiesrecht voor mensen met een beperking

Hoe moeten zorgaanbieders handelen, indien een in de instelling wonende cliënt met een verstandelijke beperking een stempas ontvangt? Welke rechten en plichten spelen een rol? Zorginstellingen, cliënten en hun vertegenwoordigers vragen zich dat vaak af. In deze notitie vindt u antwoorden op de belangrijkste vragen.

Verkiezingsprogramma's over gehandicaptenzorg


Veel partijen spreken zich uit voor een inclusieve samenleving. Maar wat zeggen ze er precies over? En welke andere thema's vindt de politiek belangrijk als het gaat om de gehandicaptenzorg? We hebben elf politieke programma's bekeken, u vindt hier een beknopt overzicht.


Doorrekening CP
 

Vrijwel alle partijen gaan voor meerjarenafspraken met de zorgkantoren blijkt uit de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s door het Centraal Planbureau. Welke financiële effecten zijn er nog meer? Lees meer

 

 

Stem jij ook?

De VGN ondersteunt het project ‘Stem jij ook’? ‘Stem jij ook’ organiseert diverse activiteiten om mensen met een licht verstandelijke beperking voor te lichten over hoe stemmen in z'n werk gaat. Lees meer op: www.stemjijook.nu

Landelijke Kiezersdag door de ogen van mensen met een verstandelijke beperking. Hoe gaat stemmen in zijn werk?
Bekijk het filmpje

Download hier voorlichtingsmateriaal (o.a. filmpjes met uitleg over hoe een democratie werkt en hoe stemmen gaat, de hoe-kan-ik-stemmen poster en de Stem jij ook-verkiezingskrant) en Verkiezingsprogramma’s in eenvoudige taal.

"Maak stemmen toegankelijk voor mensen met een beperking."

Politiek geeft gehoor aan de oproep van VGN, Ieder(in) en MEE NL

Stemmen met een beperking


Mensen met een verstandelijke beperking zijn vaak goed in staat om de politiek te volgen en ook om keuze voor een partij te maken. Maar het uitbrengen van een stem is vaak nog niet zo eenvoudig. RTV Oost ging op bezoek bij Frion en volgde de 26-jarige Rudolf in zijn voorbereidingen om te gaan stemmen.  Bekijk hier de reportage

ProDemos, het voorlichtingscentrum voor democratie, verzorgt workshops voor mensen met een beperking. Hoe moeilijk is het voor hen en hoe bereiden zij zich hierop voor? BN DeStem ging op bezoek bij Prisma: 'Een stembiljet met pictogrammen zou al een hoop schelen’.

Elke stem telt

Na 2012 wist Leonie Boumans het zeker: ik ga nooit meer stemmen. In het stemhokje raakte ze in de war. Verkeerde hokje rood gekleurd: PvdA in plaats van ChristenUnie. Daarna ging de PvdA in de regering allemaal dingen doen die niet beloofd waren en Leonie dacht: dat komt door mij. Nachten lag ze ervan wakker.

Column Volkskrant over stemmen voor mensen met een beperking bij Abrona

Verkiezingsdebat Jeugdpoort: de balans twee jaar na de decentralisatie

Bij het Jeugdpoort-verkiezingsdebat op 21 februari debatteerden VVD, PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie met elkaar en met de zaal. Eigenlijk was iedereen het wel eens, de verbeteringen die beoogd werden met de decentralisatie van de jeugdhulp zijn nog lang niet gerealiseerd. Over het hoe, waarom en wat nu, was meer discussie.

 

Grote Zorgdebat: Aandacht voor gezondheidspreventie

Grote Zorgdebat

Voor de gehandicaptenzorg is het belangrijk dat er meer afspraken worden gemaakt over gezondheidspreventie. Dat zei VGN-voorzitter Femke Halsema na afloop van Het Grote Zorgdebat, dat in Nieuwegein werd gehouden op 20 februari. Tien kandidaat-Kamerleden debatteerden hier over ‘Zorg voor de toekomst’. Lees het verslag.

Het hele debat terugkijken? 

"Ik ben het er enorm mee eens om een schrapwet te maken, waarmee jaarlijks onnodige regels, die leiden tot bureaucratie, worden opgeruimd."

Reactie Femke Halsema, voorzitter VGN, na afloop van Grote Zorgdebat

Icon TwitterLinkedIn IconIcon FacebookIcon Mail

Over deze pagina


Deze pagina wordt de komende tijd, ook gedurende de formatie en Regeerakkoord, aangevuld met nieuwe en relevante informatie.